Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9.1. Allmennlegetjenesten

Hva gjelder nå

Regjeringen har besluttet å gå over i normal hverdag med økt beredskap fra 25.09.21 kl. 16.00. Flere råd og regler som vi har fulgt til nå faller bort eller endres. De fleste voksne er vaksinert, men pandemien er ikke over. De generelle smittevernråd som fortsatt gjelder er:

  • Hold deg hjemme hvis du er syk
  • Test deg for covid-19 hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon. Dette gjelder både vaksinerte og ikke-vaksinerte. For barn gjelder egne anbefalinger.
  • Ha god hånd- og hostehygiene
  • Hvis du tilhører en risikogruppe, følg råd til personer i risikogrupper (fhi.no)

Følg myndighetenes anbefaling om å ta vaksine mot covid-19, hvis du ikke allerede har gjort det.

Vær oppmerksom på at det ved utbrudd kan gjelde andre råd og regler lokalt. Sjekk nettsiden til din kommune for informasjon om hva som gjelder der du er.

Se regjeringens informasjon om normal hverdag med økt beredskap (regjeringen.no).

Beredskapen opprettholdes

Smittevernloven pålegger kommunen å sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen med hensyn til smittsom sykdom er sikret nødvendige forebyggende tiltak, undersøkelsesmuligheter og behandling. Kommunene må fortsatt organisere  helsetjenesten slik at denne kan tilby helsehjelp i en situasjon med begrenset kapasitet i deler av tjenesten. Spesielt vil fastlegetjenestens kapasitet være sårbar i tiden med normal hverdag med økt beredskap.

Selv om vaksinedekningen etter hvert blir svært høy, vet vi ikke nok om varigheten av beskyttelsen. Det kan også komme nye virusvarianter som vaksinene virker dårligere mot, slik at det igjen kan bli nødvendig med nasjonale eller lokale tiltak. Kommunene må derfor opprettholde dagens beredskapsnivå (organisasjons- og ledelsesberedskap) ut året. De må også ha en grunnberedskap for TISK som innebærer å kunne dele ut hurtigtester til 10 prosent av befolkningen per uke. Både kommunene og helseforetakene bør kunne teste 1 prosent av befolkningen ukentlig. De må ha beredskap til å i løpet av fem dager øke kapasiteten ytterligere til 5 prosent av befolkningen, og skalere TISK-arbeidet ellers i samsvar med dette.

Sist faglig oppdatert: 06. oktober 2021