Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9.1. Allmennlegetjenesten

Hva gjelder nå

De fleste voksne er vaksinert, men pandemien er ikke over. De generelle smittevernråd som fortsatt gjelder er:

  • Hold deg hjemme hvis du er syk
  • Test deg for covid-19 hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon. Dette gjelder både vaksinerte og ikke-vaksinerte. For barn gjelder egne anbefalinger.
  • Ha god hånd- og hostehygiene
  • Hvis du tilhører en risikogruppe, følg råd til personer i risikogrupper (fhi.no)

Følg myndighetenes anbefaling om å ta vaksine mot covid-19, hvis du ikke allerede har gjort det.

Lokale regler og råd

Vær oppmerksom på at det ved utbrudd kan gjelde andre råd og regler lokalt. Sjekk nettsiden til din kommune for informasjon om hva som gjelder der du er.

Beredskapen opprettholdes

Smittevernloven pålegger kommunen å sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen med hensyn til smittsom sykdom er sikret nødvendige forebyggende tiltak, undersøkelsesmuligheter og behandling. Kommunene må fortsatt organisere  helsetjenesten slik at denne kan tilby helsehjelp i en situasjon med begrenset kapasitet i deler av tjenesten. Spesielt vil fastlegetjenestens kapasitet være sårbar.

Kommunene må opprettholde dagens beredskapsnivå (organisasjons- og ledelsesberedskap) ut året. De må også ha en grunnberedskap for TISK som innebærer å kunne dele ut hurtigtester til 10 prosent av befolkningen per uke. Både kommunene og helseforetakene bør kunne teste 1 prosent av befolkningen ukentlig. De må ha beredskap til å i løpet av fem dager øke kapasiteten ytterligere til 5 prosent av befolkningen, og skalere TISK-arbeidet ellers i samsvar med dette.

Sist faglig oppdatert: 06. desember 2021