9. Kommunale helse- og omsorgstjenester

Regionale tiltak

Kommuner omfattet av regionale tiltak iverksatt av regjeringen:

Lokale tiltak

Flere kommuner har innført lokale tiltak. Se nettsiden til din kommune (helsenorge.no).

  9.1 Allmennlegetjenesten

  9.2 Legevakt

  9.3 Sykehjem

  9.4 Hjemmebaserte tjenester

  9.5 Tiltak for å motvirke sosial isolering i sykehjem og hjemmetjenester

  9.6 Oppfølging hjemme av pasienter med covid-19

  9.7 Tannhelsetjenesten

  9.8 Helsestasjon, svangerskapsomsorg og skolehelsetjeneste

  9.9 Fengselshelse

  Sist faglig oppdatert: 15. april 2021