9. Kommunale helse- og omsorgstjenester

Regionale tiltak

Kommuner omfattet av regionale tiltak iverksatt av regjeringen:

Fra og med 12. april endres tiltaksnivå for mange av kommunene i lista nedenfor. Klikk på lenka til nåværende tiltaksnivå for å se om det skjer endringer for din kommune.

  • Tiltaksnivå A: Viken fylke (51 kommuner), Bodø, Bokn, Færder, Gran, Haugesund, Holmestrand, Horten, Karmøy, Larvik, Sandefjord, Sveio, Tysvær, Tønsberg, Utsira og Vindafjord.
  • Tiltaksnivå B: Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan.
  • Tiltaksnivå C: Beiarn, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen, Sørfold.

Lokale tiltak

Flere kommuner har innført lokale tiltak. Se nettsiden til din kommune (helsenorge.no).

9.1 Allmennlegetjenesten

9.2 Legevakt

9.3 Sykehjem

9.4 Hjemmebaserte tjenester

9.5 Tiltak for å motvirke sosial isolering i sykehjem og hjemmetjenester

9.6 Oppfølging hjemme av pasienter med covid-19

9.7 Tannhelsetjenesten

9.8 Helsestasjon, svangerskapsomsorg og skolehelsetjeneste

9.9 Fengselshelse

Sist faglig oppdatert: 08. april 2021