9. Kommunale helse- og omsorgstjenester

Regionale tiltak

Kommuner omfattet av regionale tiltak iverksatt av regjeringen:

  • Tiltaksnivå A: Ingen kommuner.
  • Tiltaksnivå B: Asker, Bamble, Bærum, Drammen, Enebakk, Fredrikstad, Frogn, Halden, Indre Østfold, Lier, Lillestrøm, Lørenskog, Moss, Nordre Follo, Porsgrunn, Rælingen, Råde, Sarpsborg, Skien, Ullensaker, Vestby og Ås.
  • Tiltaksnivå C: Ingen kommuner.

Lokale tiltak

Flere kommuner har innført lokale tiltak. Se nettsiden til din kommune (helsenorge.no).

9.1 Allmennlegetjenesten

9.2 Legevakt

9.3 Sykehjem

9.4 Hjemmebaserte tjenester

9.5 Tiltak for å motvirke sosial isolering i sykehjem og hjemmetjenester

9.6 Oppfølging hjemme av pasienter med covid-19

9.7 Tannhelsetjenesten

9.8 Helsestasjon, svangerskapsomsorg og skolehelsetjeneste

9.9 Fengselshelse

Sist faglig oppdatert: 15. april 2021