4. Idrett, kultur og frivillighet

Lokale tiltak

Flere kommuner har innført strengere tiltak som følge av forhøyet smitte lokalt. Se nettsiden til din kommune (helsenorge.no) for informasjon.

4.1 Frivillige organisasjoner

Sist faglig oppdatert: 25. februar 2021