4. Idrett, kultur og frivillighet

Regionale tiltak

Kommuner omfattet av regionale tiltak iverksatt av regjeringen:

Lokale tiltak

Flere kommuner har innført lokale tiltak. Se nettsiden til din kommune (helsenorge.no).

    4.1 Frivillige organisasjoner

    Sist faglig oppdatert: 22. april 2021