13.2.1. Prioritering av intensivbehandling ved kapasitetsbrist

Sist faglig oppdatert: 10. desember 2020