13.1. Prioritering av helsehjelp i Norge under covid-19-pandemien

13.1. Prioritering av intensivbehandling ved kapasitetsbrist

Sist faglig oppdatert: 10. desember 2020