Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6. Barnehager, skoler og utdanning

Barnehager, skoler og SFO

Det er ikke noe påbud om smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19-forskriften. Det anbefales normal drift i henhold til overordnede smittevernanbefalinger til befolkningen.

Det vil fortsatt gjelde et krav om smittevern i skoler og barnehager, jf. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. (lovdata.no), som setter krav om at virksomheten skal planlegges, drives og avvikles slik at smittsomme sykdommer forebygges.

Arbeidsgiver anbefales å legge arbeidsforholdene til rette ved utdanningsinstitusjoner slik at risikogrupper har nødvendig fleksibilitet.  

Råd til arbeidsplasser og virksomheter (fhi.no) vil være dekkende for smittevernråd til ansatte. Spesifikke smittevernråd knyttet til barnehager og skoler ivaretas med informasjon i koronaveilederen under Råd om smittevern i skoler og barnehager (fhi.no).

Beredskapsveileder

Trafikklysmodellen videreføres som beredskapstiltak. Kommunen kan beslutte å bruke trafikklysmodellen dersom vilkårene i smittevernloven § 4-1 og § 1-5 er oppfylt. Se Håndbok for oppdaging, vurdering og håndtering av covid-19-utbrudd i kommunen (fhi.no).

I kommuner der smittesituasjonen tilsier at det fortsatt er nødvendig og forholdsmessig å ha smitteverntiltak, må det fattes lokale beslutninger etter smittevernloven § 4-1, jf. § 1-5 dersom trafikklysmodellen skal benyttes. Barnehager og skoler må ha en beredskapsplan for oppskalering av tiltaksnivå. Se Utdanningsdirektoratets informasjon til barnehager og skoler (udir.no).

Universitet, høyskoler og fagskoler

Påbudet om smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19-forskriften oppheves. 

Det gjelder imidlertid fortsatt krav til smittevernfaglig forsvarlig drift etter forskrift om miljørettet helsevern (lovdata.no), som gjelder for alle virksomheter, og som setter krav til at virksomheten skal planlegges drives og avvikles slik at smittsomme sykdommer forebygges.

Det anbefales normal drift i henhold til overordnede smittevernanbefalinger til befolkningen.

Arbeidsgiver anbefales å legge arbeidsforholdene til rette ved utdanningsinstitusjoner slik at risikogrupper har nødvendig fleksibilitet. Se også råd for arbeidsplasser og virksomheter (fhi.no).

    Sist faglig oppdatert: 19. mai 2022