Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6. Barnehager, skoler og utdanning

Hva gjelder nå

Regjeringen har besluttet å gå over i normal hverdag med økt beredskap fra 25.09.21. Flere råd og regler som vi har fulgt til nå faller bort eller endres. De fleste voksne er vaksinert, men pandemien er ikke over. De generelle smittevernråd som fortsatt gjelder er:

  • Hold deg hjemme hvis du er syk
  • Test deg for covid-19 hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon. Dette gjelder både vaksinerte og ikke-vaksinerte. For barn gjelder egne anbefalinger.
  • Ha god hånd- og hostehygiene
  • Hvis du tilhører en risikogruppe, følg råd til personer i risikogrupper (fhi.no)

Følg myndighetenes anbefaling om å ta vaksine mot covid-19, hvis du ikke allerede har gjort det.

Vær oppmerksom på at det ved utbrudd kan gjelde andre råd og regler lokalt. Sjekk nettsiden til din kommune for informasjon om hva som gjelder der du er.

Trafikklysmodellen som lokalt beredskapstiltak

Nå som den voksne befolkningen i stor grad er vaksinert, og en økende andel ungdom får vaksine, er det ikke lenger nødvendig med strenge tiltak i samfunnet, og vi går over i en normal hverdag med økt beredskap.

Barn og unge har lav risiko for alvorlig covid-19 sykdom. De strenge smitteverntiltakene som har vært i skoler og barnehager, har vært en del av alle tiltakene som til sammen skulle beskytte de sårbare i samfunnet mot alvorlig covid-19-sykdom. Smitteverntiltak i skoler og barnehager må sees i sammenheng med tiltak i samfunnet for øvrig.

Trafikklysmodellen videreføres som beredskapstiltak som angir anbefalte kontaktreduserende tiltak når smittesituasjonen i kommunen gjør at det er nødvendig og forholdsmessig med smitteverntiltak i skoler og barnehager.

Kommunen kan beslutte å bruke trafikklysmodellen dersom vilkårene i smittevernloven § 4-1 og § 1-5 er oppfylt. Se Håndbok for oppdaging, vurdering og håndtering av covid-19-utbrudd i kommunen (fhi.no).

I kommuner der smittesituasjonen tilsier at det fortsatt er nødvendig og forholdsmessig å ha smitteverntiltak, må det fattes lokale beslutninger etter smittevernloven § 4-1, jf. § 1-5 dersom trafikklysmodellen skal benyttes.

Beredskapsplan for skole-/barnehageeiere:

Se også:

Sist faglig oppdatert: 30. september 2021