Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6. Barnehager, skoler og utdanning

Krav om smittevernfaglig forsvarlig drift

Det er krav om at barnehager og opplærings- og utdanningsvirksomheter skal drives smittevernfaglig forsvarlig jf. covid-19-forskriften § 14b (lovdata.no). Med smittevernfaglig forsvarlig drift menes at det blant annet er iverksatt tiltak som bidrar til at syke personer ikke er til stede i virksomheten, hygienetiltak og kontaktreduserende tiltak.

Virksomhetene skal iverksette nødvendige tiltak for å sikre smittevernfaglig forsvarlig drift, herunder:

  • rutiner for håndvask
  • rutiner for renhold
  • informasjon til og opplæring av ansatte i smitteverntiltak
  • informasjon til foresatte i barnehager og skoler

Skoler og barnehager

Trafikklysmodellen

Å drive smittevernfaglig forsvarlig innebærer minimum grønt nivå etter trafikklysmodellen. Kommunene må vurdere utviklingen i smittesituasjonen lokalt og beslutte tiltaksnivå i tråd med den.

Regjeringen anbefaler (siden 15. januar) gult nivå for barnehager og grunnskoler hvis den lokale situasjonen tilsier det. I så fall må kommunen beslutte dette.

Veiledere i smittevernfaglig forsvarlig drift

Veiledere om smittevernfaglig forsvarlig drift for barnehager, grunnskoler og videregående skoler.

Veilederne ble oppdatert 21. januar 2022.

Tilbud om skole/barnehage

Barnehage- og skoleeiere skal gi ordinært tilbud på skolen og i skolefritidsordningen til alle elever og ordinært tilbud til alle barnehagebarn.

Skole- og barnehageeier kan redusere åpningstider eller antall barn eller elever som er til stede samtidig dersom det er nødvendig for å oppfylle kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift.

Testing og karantene

Jevnlig testing i skoler og barnehager skal i større grad benyttes i områder med høyt smittetrykk. Testomfanget tilpasses total testkapasitet.

Les om smittekarantene og unntak (helsenorge.no).

Sammenkomster

Det kan arrangeres sammenkomster for barn i barnehage eller barneskole med hele klasser/avdelinger/grupper med nødvendig antall voksne til stede.

Se også

Universiteter, høyskoler og fagskoler

Det anbefales å tilrettelegge for mer fysisk undervisning. Hovedregelen er at alle studenter har deler av undervisningen på campus. Dette er med forbehold om at utdanningsinstitusjonene følger de generelle smittevernrådene om lufting, avstand og at ansatte og studenter holder seg hjemme ved sykdom eller symptomer.

Testing

For å kunne ha mer fysisk undervisning anbefales jevnlig testing, og tester bør gjøres tilgjengelig for studentene på campus. Testomfanget tilpasses total testkapasitet.

Undervisning i klasserom og auditorier

  • Undervisning i klasserom anbefales begrenset til maksimalt 30 personer med 1 meter avstand. Avstandsanbefalingen kan fravikes der det er nødvendig for å gjennomføre undervisningen.
  • Undervisning i større auditorium anbefales å følge antallsbegrensningen som gjelder for offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser.

Ansatte

Ved universiteter, høyskoler og fagskoler skal ansatte følge reglene og rådene som gjelder for ansatte i arbeidslivet for øvrig. Det er åpnet for at arbeidsgiver kan gjøre individuelle vurderinger for enkeltansatte som har behov for å komme på jobb på campus.

Se også

Lokale regler og råd

Vær oppmerksom på at det ved utbrudd kan gjelde egne råd og regler lokalt, sjekk kommunens nettsider (helsenorge.no).

Sist faglig oppdatert: 21. januar 2022