4. Vurderingspunkter for bruk av hjemmekontor

Lokale tiltak

Kommunene kan innføre strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak.

Vurderingspunkter for bruk av hjemmekontor
Situasjonen nasjonalt /lokalt Vurderinger
Nasjonalt og/eller lokalt smittepress
 • Hvordan er smittesituasjonen nasjonalt
 • Hvordan er smittesituasjonen lokalt (lokale og nasjonale helsemyndigheter)
Kollektivtrafikksituasjonen
 • Behov for kontaktreduserende tiltak i samfunnet for å unngå trengsel på offentlig sted og i kollektivtrafikken (lokale og nasjonale helsemyndigheter)

 

Vurderingspunkter for bruk av hjemmekontor
Situasjonen lokalt Vurderinger
Kan arbeidet utføres med hjemmekontorløsning
 • Hjemmekontor bør bare benyttes der virksomheten kan opprettholde et kvalitetsmessig godt tilbud ved hjelp av digitale løsninger
Ansatte i risikogruppe
 • Bruk av hjemmekontor bør vurderes for personer med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, dersom annen tilrettelegging av arbeidet ikke er mulig eller aktuelt
Ansatte som har milde symptomer på luftveissykdom eller er i karantene
 • Hvis det er mulig, bør det tilrettelegges for hjemmekontorløsning for ansatte som må være hjemme, men som kan arbeide
Kan personer opprettholde anbefalt avstand på reiser til og fra arbeidsstedet (virksomheten)
 • Evaluere ansattes behov for å reise med kollektivtransport
 • Vurdere om arbeidsgiver kan tilby alternativer (sykler, økt antall parkeringsplasser mv.)
 • Bruk av hjemmekontor for å opprettholde avstand mellom personer på offentlige kommunikasjonsmidler er særlig aktuelt for arbeidsplasser der mange ansatte bruker slik transport for reiser til og fra arbeidsplassen
Kan personer opprettholde anbefalt avstand gjennom arbeidsdagen på arbeidsstedet (virksomheten)
 • Kartlegge alle områder på arbeidsplassen systematisk
 • Fokusområder:
  • arbeidsplass/kontorplass/kontorlandskap
  • inngangspartier
  • heiser
  • møterom
  • kantiner
  • garderober etc.
Møter
 • Digitale møter anbefales hvis arbeidets art tillater det
 • Ved behov for fysiske møter må det sikres tilstrekkelige lokaler for å opprettholde avstand, samt følge gjeldende retningslinjer for gruppestørrelse og arrangementer
Kontinuitetsplanlegging
 • Virksomheter som er avhengig av kontinuitet i driften av kritiske funksjoner kan vurdere å bruke faste arbeidslag eller grupper med medarbeidere, for å unngå at alle medarbeidere innen funksjonen kan bli utsatt for smitte på samme tid
 • Arbeidstakere kan deles i lag som alternerer med hjemmekontor og fysisk tilstedeværelse  
Hjemmearbeid forøvrig

For mange virksomheter kan en delvis hjemmekontorløsning, der ansatte har hjemmekontor en eller flere dager per uke, være et godt virkemiddel for å redusere antall personer som er på jobb samtidig.

Aspekter til vurdering er:

 • Oppgaver man må være på arbeidsstedet for å løse
 • Ergonomiske og sosiale hensyn, reisevei m.v.
 • Sikre et minimum av fysisk tilknytning til arbeidssted
 • Gjennomføring av møter/samtaler som egner seg dårlig for digital gjennomføring
Reiser Digitale møter anbefales fremfor reiser hvis arbeidets art tillater det

 

Sist faglig oppdatert: 18. mai 2020