8.4. Helseundersøkelser ved direkte bosetting i kommunen

Den obligatoriske tuberkuloseundersøkelsen må gjennomføres for personer som kommer direkte til kommunen som overføringsflyktninger og for asylsøkere som flytter direkte privat til familie og venner, uten å ha vært innom asylmottak.

Dersom personen er kommet som overføringsflyktning vil kommunen få aktuell informasjon om personen i forkant av ankomst. For flyktninger skal tuberkuloseundersøkelsen være gjennomført innen fjorten dager etter innreise, jamfør tuberkuloseforskriften § 3-2.

Helsedirektoratet anbefaler at kommunene innen 3 måneder tilbyr en helseundersøkelse (inklusiv tilbud om testing for HIV, hepatitt og syfilis) av alle for å kartlegge helsetilstand og behov for psykisk og fysisk oppfølging. Skjema for helseundersøkelse (PDF) kan brukes som hjelpemiddel.

Se også: Vaksinasjon

Sist faglig oppdatert: 02. januar 2017