4.4. Vaksinasjon innen tre måneder

Helsemyndighetene anbefaler at:

  • På store, tettbebodde ankomstsentre bør barn og unge opp til 20 år som ikke tidligere har hatt meslinger eller er vaksinert mot meslinger tilbys vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksine) allerede ved ankomst.
  • Oppvaksinering av barn i henhold til norske barnevaksinasjonsprogrammet anbefales startet opp snarest mulig, fortrinnsvis ved ankomst for barn under 2 år. Det vil være nødvendig med en konsultasjon hos helsepersonell for å kartlegge vaksinebehov hos disse barna. For alle andre barn anbefales oppstart innen 3 måneder etter ankomst til Norge.
  • Voksne som ikke har hatt meslinger og rubella eller er vaksinert mot sykdommene bør tilbys MMR- vaksine fortrinnsvis innen 3 måneder og senest 1 år etter ankomst. Dette er mest aktuelt for de som er under 40 år fordi de fleste over denne alderen som kommer fra land hvor meslinger og rubella sirkulerer i befolkningen er immune.
  • Voksne som ikke er vaksinert med inaktivert poliovaksine bør tilbys vaksine fortrinnsvis innen 3 måneder og senest 1 år etter ankomst.

Se faglige råd om vaksinasjon til asylsøkere hos Folkehelseinstituttet

Bestilling og utlevering av vaksiner:

  • MMR-vaksine utleveres kostnadsfritt fra Folkehelseinstituttet.
  • Enkeltkomponentvaksine mot polio (IPV) leveres ut gratis til voksne asylsøkere.
  • Ved bestilling må det påføres at bestillingen gjelder flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente.
  • Bestilling må gjøres av lege.Personopplysninger er ikke nødvendig.

For nærmere informasjon om hvem som har rett til gratis hepatitt-B-vaksine, se veileder om vaksinasjon (Vaksinasjonsboka, fhi.no) og veileder i smittevern i kommunehelsetjenesten (Smittevernboka, fhi.no)

 

Sist faglig oppdatert: 28. januar 2020