4. Helseundersøkelser av asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

4.1 Undersøkelse for tuberkulose

4.2 Tidlig identifisering av oppfølgingsbehov

4.3 Nyfødtscreening

4.4 Vaksinasjon innen tre måneder

4.5 Helseundersøkelse ved tre måneder

Sist faglig oppdatert: 28. januar 2020