KAPITTEL 4
Helseundersøkelser av asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente