2. Førers ansvar, alder, egenerklæring og legens meldeplikt (​§§ 2-3 helsekrav til førerkort)

Sist faglig oppdatert: 20. juni 2019