2
Førers ansvar, alder, egenerklæring og legens meldeplikt (​§§ 2-3 helsekrav til førerkort)

Først publisert: 09. februar 2015 Sist faglig oppdatert: 20. juni 2019