Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Utprøving av teknologiske verktøy og IKT-opplæring for å mobilisere mot ensomhet blant eldre mv.

Tilskuddsordningen er etablert for å prøve ut kjent teknologi og gi IKT-opplæring som kan heve den digitale kompetansen i målgruppen for slik å: Motvirke ensomhet og redusere digitalt utenforskap ved å legge til rette for møteplasser og samhandling som kan bidra til å vedlikeholde og styrke eldres muligheter for å opprettholde sosiale nettverk. Bedre helsekompetansen slik at eldre kan tilegne seg helseinformasjon på nett via pc, nettbrett, smarttelefon og annet. Gjøre eldre bedre i stand til å motta digitale helsetjenester, eksempelvis via videokonsultasjon og e-konsultasjon mv. Ordningen inngår i Nasjonalt velferdsteknologiprogram (2022-2024).

Slik blir prosessen

  • Søknadsfrist:
    25. februar 2022
  • Forventet svar på søknaden:
    18. mars 2022
  • Rapporteringsfrist for 2022:
    01. april 2023

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert rollen Helse-, sosial- og velferdstjenester i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Regelverk

Se fullstendig regelverk (PDF) | Standardvilkår for tilskudd fra Helsedirektoratet

Først publisert: 09.01.2019 Sist faglig oppdatert: 27.01.2022 Se tidligere versjoner

Kontakt