Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Velferdsteknologi til barn, unge og voksne med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser

Tilskuddsordningen er etablert for å bidra til implementering og spredning av kunnskap fra utprøvingsfasen, slik at kommunene kan jobbe for å gi et bedre tjenestetilbud med økt kvalitet til målgruppen, hvor digitale løsninger og velferdsteknologi bidrar til økt mestring for bruker, og mer effektiv bruk av tid og ressurser for kommunene. Tilskuddsordningen inngår i Nasjonalt velferdsteknologiprogram (2022-2024).

Slik blir prosessen

 • Søknadsfrist:
  09. mars 2022
 • Prosjektledersamlinger, workshop o.l.:
  05. april 2022
 • Prosjektledersamlinger, workshop o.l.:
  08. juni 2022
 • Rapporteringsfrist for 2022:
  01. april 2023

Har du riktig rolle? 

Før du skal søke eller rapportere, må du få delegert Altinnrollen Helse-, sosial- og velferdstjenester. Skal du signere skjemaet kreves rollen Begrenset signeringsrettighet. Du kan få delegert rollene av daglig leder eller styreleder i virksomheten. 

Regelverk

Se fullstendig regelverk (PDF) | Standardvilkår for tilskudd fra Helsedirektoratet

Først publisert: 08.11.2019 Sist faglig oppdatert: 27.01.2022 Se tidligere versjoner

Kontakt