Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Overdoseforebygging i kommunene

Helsedirektoratet viderefører arbeidet med overdoseforebygging gjennom den nasjonal overdosestrategien som forlenges fram til forebyggings- og behandlingsreformen på rusfeltet blir lagt fram ved årsskiftet. Hovedmålsettingen vil fortsatt være en årlig reduksjon i overdosedødsfall med en langsiktig nullvisjon.

 

Rapportering

Du vil motta et delvis utfylt skjema i virksomhetens innboks i Altinn når rapporteringsfristen nærmer seg. Les gjerne veiledning om rapportering på tilskudd før du fyller inn skjemaet.

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert Altinnrollen Helse-, sosial- og velferdstjenester. Skal du signere skjemaet kreves rollen Begrenset signeringsrettighet. Du kan få delegert rollene av daglig leder eller styreleder i virksomheten.

 

Regelverk

Se fullstendig regelverk (PDF) | Standardvilkår for tilskudd fra Helsedirektoratet

Tildelinger

Kontakt

Først publisert: 17.01.2019 Sist faglig oppdatert: 20.03.2023 Se tidligere versjoner