Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Om tilskudd

Les om hva tilskudd er og hva pengene går til.

Hva er tilskudd?

Tilskudd er overføringer fra statsbudsjettet, normalt til mottakere utenfor staten, for å nå bestemte mål.

Tilskudd er et kraftfullt virkemiddel som skal bidra til å etablere, støtte og styrke tiltak og tjenester som understøtter Helsedirektoratets samfunnsoppdrag.

Tilskuddsordningene varierer og har ulik målgruppe, antall søkere, budsjettstørrelse, tildelingskriterier og type mottakere.

Fagområder

Tilskuddsordningene er fordelt på ulike fagområder, for eksempel:

 • omsorgstjenester
 • psykisk helse og rusarbeid
 • primærhelsetjenester
 • folkehelse
 • tannhelse
 • ressurskrevende helse- og sosialtjenester

Type tilskudd

 • refusjonsordninger
 • ordninger med åpen konkurranse
 • piloter og forsøk
 • øremerkede ordninger

Mottakere av våre tilskudd

 • kommuner
 • fylkeskommuner
 • organisasjoner og stiftelser
 • statlig eide foretak
 • universiteter og høyskoler
 • helseforetak
 • privatpersoner

Les mer om vår tilskuddsforvaltning i Tilskuddsrapporten.

Først publisert: 29.10.2021 Sist faglig oppdatert: 23.02.2023 Se tidligere versjoner