Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse- og rusarbeid

Søknad sendes til og behandles av Statsforvalterne. Søknadsfristen er noe ulik hos de ulike embetene. Søknadsfrist finnes på deres Statsforvalters hjemmeside.

Helsedirektoratet tar forbehold om bevilgningsvedtak i Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett. 

MERK: Det er statsforvalteren som forvalter tilskuddsordningen på vegne av Helsedirektoratet. Kontakt Statsforvalteren for søknadsfrist og for å søke og rapportere.

Lenke til fullstendig regelverk

Regelverk

Først publisert: 12.05.2021 Sist faglig oppdatert: 12.05.2021