Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Lønnstilskudd for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie

Tilskuddsordningen videreføres i 2024. Formålet med ordningen er å stimulere kommuner til kompetanseoppbygging gjennom å videreutdanne sykepleiere i avansert klinisk allmennsykepleie som ivaretar behov i den kommunale helse- og omsorgtjenesten.

Slik blir prosessen

  • Rapporteringsfrist for 2023:
    01. april 2024
  • Søknadsfrist:
    01. juni 2024
  • Forventet ferdigbehandling av søknader:
    15. juli 2024

MERK: I søknad for 2024 vil det søkes om lønnstilskudd for både vår og høst selv om søknadsfristen er juni. For eksempel dersom du tar 15 studiepoeng på våren og 15 studiepoeng på høsten skal det søkes om totalt 30 studiepoeng for 2024 i søknaden.
Tilskudd beregnes etter en sats per studiepoeng som planlegges gjennomført i kalenderåret det søkes om tilskudd. Satsen er 3 700 kroner i 2024. For en ansatt som planlegger å ta 30 studiepoeng i 2024, vil tilskuddet bli 111 000 kroner.

Dersom studenten ikke får svar på søknad om studieplass før søknadsfristen, kan arbeidsgiver sende oss søknad på forhånd, og bare kommentere i søknaden om dette. Søkere må gi oss beskjed i etterkant så fort som mulig når de har hørt fra utdanningsstedet.

Den enkelte student kan ikke søke om lønnstilskudd direkte til Helsedirektoratet, men må ta kontakt med sin arbeidsgiver. Helsedirektoratet anbefaler at søker sender en samlet søknad for hele kommunen for å ha bedre oversikt over ansatte under utdanning.
 

Regelverk

Se fullstendig regelverk (PDF) | Standardvilkår for tilskudd fra Helsedirektoratet

Tildelinger

Kontakt

Først publisert: 17.01.2019 Siste faglige endring: 15.02.2024 Se tidligere versjoner