Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Lønnstilskudd for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie

Tilskuddsordningen Lønnstilskudd for utdanning i avansert klinisk sykepleie videreføres i 2023 med revidert regelverk under det nye navnet Lønnstilskudd for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie.

Slik blir prosessen

  • Rapporteringsfrist for 2022:
    01. april 2023
  • Søknadsfrist:
    01. juni 2023
  • Behandlet søknad:
    15. juli 2023

MERK: Søkere må fylle ut tilleggsskjemaet til søknaden og levere det i Excel-form sammen med søknaden. Dette for å oppnå lettere redigering og oppfølging ved eventuelle endringer av informasjon i Altinn-søknaden etter levering.

Tilskudd beregnes etter en sats per studiepoeng som planlegges gjennomført i kalenderåret det søkes om tilskudd. Satsen er 3 700 kroner i 2023. For en ansatt som planlegger å ta 30 studiepoeng i 2023, vil tilskuddet bli 111 000 kroner.

Regelverk

Se fullstendig regelverk (PDF) | Standardvilkår for tilskudd fra Helsedirektoratet

Tildelinger

Kontakt

Først publisert: 17.01.2019 Sist faglig oppdatert: 28.02.2023 Se tidligere versjoner