Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kunnskapsbaserte mestringskurs – opplæring av ansatte i helsetjenesten og NAV

Ordningen skal bidra til at ansatte i helsetjenesten og NAV får kompetanse i og tilbyr forebyggende og behandlende tiltak i form av mestringskurs. Målsettingen er å bidra til at mennesker med milde til moderate psykiske helseutfordringer får hjelp til å fortsette i jobben eller med utdanningen.

Får du ikke logget inn? Slik løser du problemer med roller og tilganger (PDF)

Slik blir prosessen

 • Tilskuddsordningen utlyses:
  20. oktober 2022
 • Søknadsfrist for 2023:
  01. desember 2022
 • Behandlet søknad:
  15. januar 2023
 • Rapporteringsfrist for 2022:
  01. april 2023

Før du søker

Webinar 18. oktober: Se opptak fra webinar for søkere på tilskuddsordninger med søknadsfrist 1. desember for nyttig informasjon om søknadsprosessen og ny søknadsløsning.

Merknad: Tilskuddsordningen utlyses med forbehold om Stortingets godkjenning av statsbudsjettet.

Regelverk

Se fullstendig regelverk (PDF)Standardvilkår for tilskudd fra Helsedirektoratet
 

Tildelinger

Kontakt

Først publisert: 08.02.2019 Sist faglig oppdatert: 01.11.2022 Se tidligere versjoner