Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus

MERK: Dette er en refusjonsordning der Statsforvalteren forvalter tilskuddet på vegne av Helsedirektoratet. Søknader fra kommunene behandles fortløpende fram til årets utbetalingsfrist fastsatt av Statsforvalteren, så lenge fraværet skjedde første halvår av 2021. 

Regelverk

Først publisert: 09.01.2020 Sist faglig oppdatert: 25.01.2021 Se tidligere versjoner