Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Institutter og foreninger som driver etter-, videre- og spesialistutdanning i psykisk helse

Målet er å bidra til økt kompetanse i psykisk helse gjennom etter-, videre- og spesialistutdanningstiltak. Det kan gis tilskudd til institutter og foreninger som driver etter-, videre- og spesialistutdanning i psykisk helse.

Får du ikke logget inn? Slik løser du problemer med roller og tilganger (PDF)

Slik blir prosessen

  • Tilskuddsordningen utlyses:
    20. oktober 2022
  • Søknadsfrist for 2023:
    01. desember 2022
  • Rapporteringsfrist for 2022:
    01. mars 2023

Før du søker

Webinar 18. oktober: Se opptak fra webinar for søkere på tilskuddsordninger med søknadsfrist 1. desember for nyttig informasjon om søknadsprosessen og ny søknadsløsning.

Merknad: Tilskuddsordningen utlyses med forbehold om Stortingets godkjenning av statsbudsjettet.

Regelverk

Se Forskrift om tilskudd til institutter og foreninger som driver etter-, videre- og spesialistutdanning i psykisk helse (lovdata.no) | Standardvilkår for tilskudd fra Helsedirektoratet

 

Først publisert: 01.02.2019 Sist faglig oppdatert: 01.11.2022 Se tidligere versjoner

Kontakt