Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Informasjons- og veiledningsarbeid om nevrologiske skader og sykdommer

Målet er å fremme og styrke landsdekkende frivillige organisasjoners og stiftelsers informasjons- og kontaktskapende arbeid. Det formidles kunnskap om ulike nevrologiske diagnosegrupper til helsepersonell, pårørende og andre gjennom blant annet brosjyrer, filmer, informasjonssamlinger.

Utlysning for 2023 er forsinket

I regjeringens forslag til statsbudsjett foreslås det å slå sammen tilskuddsordningene Frivillig arbeid mv. og Informasjons- og veiledningsarbeid om nevrologiske skader og sykdommer og samle bevilgningen på kap.post 761.71. Vi har fått en ny tilskuddsordning og et nytt regelverk. Tilskuddsordningen vil bli utlyst 3. januar 2023, og søknadsskjema blir tilgjengelig 9. januar kl. 12.00.

Du kan få varsel når tilskuddet utlyses ved å abonnere på tilskudd. Du melder deg på via boksen nederst på helsedirektoratet.no/tilskudd.

Regelverk

Se fullstendig regelverk (PDF) | Standardvilkår for tilskudd fra Helsedirektoratet

Først publisert: 21.11.2019 Sist faglig oppdatert: 29.11.2021 Se tidligere versjoner