Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Informasjons- og veiledningsarbeid om nevrologiske skader og sykdommer

Målet er å fremme og styrke landsdekkende frivillige organisasjoners og stiftelsers informasjons- og kontaktskapende arbeid. Det formidles kunnskap om ulike nevrologiske diagnosegrupper til helsepersonell, pårørende og andre gjennom blant annet brosjyrer, filmer, informasjonssamlinger.

Slik blir prosessen

  • Tilskuddswebinar:
    16. november 2021
  • Søknadsfrist:
    15. januar 2022
  • Rapporteringsfrist for 2022:
    01. april 2023

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert rollen Helse-, sosial- og velferdstjenester i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Utlyses med forbehold om Stortingets godkjenning av budsjett 2022.

Regelverk

Se fullstendig regelverk (PDF) | Standardvilkår for tilskudd fra Helsedirektoratet

Status:

Webinar om tilskudd

Helsedirektoratet inviterte 16. november 2021 til webinar om tilskudd til frivillig sektor. Hensikten var blant annet å gi informasjon om hele tilskuddsprosessen.

 

 

Først publisert: 21.11.2019 Sist faglig oppdatert: 29.11.2021 Se tidligere versjoner

Kontakt