Hospitering mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester

Tilskuddet er et engangstilskudd, bevilget i 2020. Prosjektet skal ferdigstilles sommeren 2021.

Slik blir prosessen

  • Søknadsfrist:
    18. november 2020
  • Rapporteringsfrist for 2020-tilskuddet:
    01. april 2021

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert en rolle i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Regelverk

Først publisert: 19.10.2020 Sist faglig oppdatert: 19.10.2020