Aktivitetstilbud til langtidsboende ved sykehjem og beboere i omsorgsbolig med heldøgns bemanning

Søknadsfrist Løpende

Om tilskuddsordningen

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket (PDF)

Beløp: 9 millioner kr i 2020

Referanse: Kapittel 0761 post 68 Prp 1S Helse- og omsorgsdepartementet

Mål for ordningen

Det er innført omfattende tiltak for å hindre spredning av koronaviruset og i den forbindelse anmoder Helsedirektoratet om å ikke besøke personer i institusjoner med sårbare grupper. En av de gruppene som er særskilt sårbare er nettopp eldre personer som er langtidsboende i sykehjem og beboere i omsorgsboliger med heldøgnsbemanning. 

For at disse personene får aktive og meningsfulle hverdager og sosial kontakt med sine nærmeste er det nå laget et tilskudd for å stimulere til innovative tiltak for å opprettholde aktivitet og sosial kontakt. Tilskuddet skal gå til implementering av tiltak som bidrar til gode opplevelser for den enkelte.

Det legges til grunn at kommunene mobiliserer og samarbeider med frivillige ressurser og/eller næringsliv i dette arbeidet og at aktivitetene skal gis med bakgrunn i den enkeltes egne interesser, ønsker og behov

Målgruppe: personer som er langtidsboende ved sykehjem og i bolig med heldøgns bemanning.

Hvem kan søke?

Kommuner og fylkeskommuner i samarbeid med frivilligheten og næringsliv

Tildelingskriterier

Tildelingskriterier er beskrevet i regelverket. Tilskudd innvilges for ett år.

Søknadsbehandling

Søknader forvaltes etter "først til mølla" prinsippet. Dersom søknaden tilfredsstiller kriteriene vil tilskudd innvilges forløpende inntil den totale bevilgningen til tilskuddsordningen er fordelt.

Innvilget tilskuddsbeløp kan ikke overstige kr 5 000 per beboer og kr 90 000 per kommune.

Rapportering

Vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av tilskudd) gir informasjon om rapporteringskrav og frister.

Et delvis forhåndsutfylt rapporteringsskjema vil være tilgjengelig i Altinn og dere vi motta et varsel i Altinn når det nærmer seg rapporteringsfrist. Vi oppfordrer dere om å benytte det forhåndsutfylte skjemaet fremfor det tomme skjemaet.

Kontakt

bente.kne.haugdahl@helsedir.no, mobil: 974 86 718

Først publisert: 12.05.2020 Sist faglig oppdatert: 12.05.2020