Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Aktivitetstilbud for personer med psykiske helseproblemer, rusmiddelproblemer og/ eller erfaring fra salg og bytte av seksuelle tjenester

Hensikten er å bidra til bedret livskvalitet, mestring og mulighet for aktiv og meningsfull tilværelse gjennom deltagelse i aktiviteter. Målgruppen for ordningen er personer med rusmiddelproblemer, psykiske helseproblemer og/eller erfaring fra salg og bytte av seksuelle tjenester. Ordningen retter seg mer mot målgruppen som har større utfordringer med å dekke sine behov utenfor tilskuddsfinansiert aktivitet enn personer som har lettere utfordringer og som allerede kan, eller bør, få dekket sine aktivitetsbehov gjennom ordinære tilbud. Frivillige og ideelle organisasjoner vil kunne iverksette tiltak.

Slik blir prosessen

 • Tilskuddswebinar:
  16. november 2021
 • Søknadsfrist:
  01. februar 2022
 • Frist for rapportering 2021:
  01. april 2022
 • Frist for rapportering 2022:
  01. april 2023

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert rollen Helse-, sosial- og velferdstjenester i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Foreslås en bevilgning på 219,5 mil. kroner til Aktivitets og Grunntilskudd samlet i 2022. Fordelingen mellom disse ordningene må sees i sammenheng.

Utlyses med forbehold om Stortingets godkjenning av statsbudsjettet

Regelverk

Se fullstendig regelverk (PDF)

Webinar om tilskudd

Helsedirektoratet inviterte 16. november 2021 til webinar om tilskudd til frivillig sektor. Hensikten var blant annet å gi informasjon om hele tilskuddsprosessen.  

Først publisert: 08.11.2019 Sist faglig oppdatert: 21.12.2021 Se tidligere versjoner

Kontakt

Jonas.Bech@helsedir.no

Mahwash.Ajaz@helsedir.no