Aktivitetstilbud for personer med demens

Tilskuddet skal stimulerer til gode aktivitetstilbud for personer med demens i regi av frivillige og ideelle organisasjoner. Personer med demens har behov for gode og tilrettelagte aktivitetstilbud gjennom hele sykdomsforløpet.

Slik blir prosessen

 • Kunngjøring:
  25. mars 2021
 • Søknadsfrist:
  20. april 2021
 • Forventet ferdigbehandling:
  20. mai 2021
 • Frist for rapportering:
  01. april 2022

Regelverk

Først publisert: 25.03.2021