Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Avansert klinisk allmennsykepleier (AKS)

En kompetanse som styrker helse- og omsorgstjenestene i kommunen.

Hvorfor AKS

Helsevesenet står ovenfor store utfordringer i tiden fremover. Vi lever lenger, med flere sammensatte og komplekse sykdommer. Vi mangler ansatte og kompetanse til å kunne gi en likeverdig og trygg behandling i eller nære hjemmet.

Gode og likeverdige tjenester krever nok kompetanse og økt tverrfaglighet. Vi må tenke smart og innovere. Vi må beholde de ansatte vi har, rekruttere flere og øke kompetansen. Det skal være attraktivt å jobbe med helse og omsorg. Pasienter og brukere skal være sikre på at de får riktig hjelp når de trenger det. En avansert klinisk allmennsykepleier har den avanserte breddekompetansen og de kliniske ferdighetene som trengs i møte med pasienter med komplekse, uavklarte og sammensatte helsetilstander.

Hva er AKS

En avansert klinisk allmennsykepleier vil være en viktig del av fremtidens helse- og omsorgstjeneste. En AKS er en sykepleier med avansert breddekompetanse, og kliniske ferdigheter på ekspertnivå som kan yte helhetlig helsehjelp i en selvstendig rolle og funksjon. Deres kompetanse kan brukes mange steder i kommunen. De er utdannet til å se helheten, både hos pasienten og i systemet. De gjør systematiske, kliniske undersøkelser og vurderinger, fungerer som koordinator, faglig støtte og veileder andre kollegaer. Slik forebygger vi bedre, øker pasientsikkerheten og tryggheten hos pasienter, pårørende og i det faglige felleskapet.

AKS - en kort introduksjon 

Jobber du i kommunen og er nysgjerrig på hvordan andre har brukt AKS i sin kommune? Les mer om AKS i ulike kommuner her. 

Eksempler på stillingsbeskrivelser

Webinarer og filmer om AKS

Utdanningsinstitusjoner

Strategisk kompetanseplanlegging

Det er forventet at alle kommuner legger en plan for å sikre riktig kompetanse for frem i tid. Avansert klinisk allmennsykepleie kan legges inn i disse planene, og det er mulig å søke om lønnstilskudd for ansatte. Les mer om strategisk kompetanseplanlegging her.

Rapporter, studier og presentasjoner

Artikler om AKS

Relevant forskning

Henni, S. H., Kirkevold, M., Antypas, K., & Foss, C. (2018). The role of advanced geriatric nurses in Norway: A descriptive exploratory study. International journal of older people nursing, 13(3), e12188.

Henni, S. H., Kirkevold, M., Antypas, K., & Foss, C. (2019). The integration of new nurse practitioners into care of older adults: A survey study. Journal of clinical nursing, 28(15-16), 2911-2923.

Antypas, K., & Kirkevold, M. (2020). Structure evaluation of the implementation of geriatric models in primary care: a multiple-case study of models involving advanced geriatric nurses in five municipalities in Norway. BMC Health Services Research, 20(1), 1-16.

Henni, S. H., Kirkevold, M., Antypas, K., & Foss, C. (2021). Perceptions of the scope of practice of nurse practitioners caring for older adults: level of agreement among different healthcare providers. Scandinavian journal of caring sciences, 35(2), 492-501.

Jeppestøl, K. (2017). Oppfølging av legemiddelbehandling hos eldre–et spørsmål om kompetanse. Tidsskrift for omsorgsforskning, 3(01), 67-70.

Henni, S. H. (2020). Integration of advanced geriatric nurses: A mixed methods study of role and scope of practice. (PhD-avhandling, UiO).

Merverdi av master i sykepleie. UHR rapport, 2016.

Christiansen J. & Fagerström L. (2016). Need for advanced practice nursing of older persons in the Nordic region Nursing Leaders perspective. Nordisk sygepleie forskning/Nordic Nursing Research, 6 (3), 277-293.

Bing-Jonsson PC, Slater P, McCormack B, Fagerström L. Norwegian translation, cultural adaption and testing of the Person-centred Practice Inventory - Staff (PCPI-S). BMC Health Serv Res. 2018 Jul 16;18(1):555. doi: 10.1186/s12913-018-3374-5

Wangensteen S, Finnbakk E, Adolfsson A, Kristjansdottir G, Roodbol P, Ward H, Fagerström L. Postgraduate nurses' self-assessment of clinical competence and need for further training. A European cross-sectional survey. Nurse Educ Today. 2018 Mar;62:101-106. doi: 10.1016/j.nedt.2017.12.020. Epub 2017 Dec 20.

Boman E, Glasberg AL, Levy-Malmberg R, Fagerström L. 'Thinking outside the box': advanced geriatric nursing in primary health care in Scandinavia. BMC Nurs. 2019 Jul 2;18:25. doi: 10.1186/s12912-019-0350-2. eCollection 2019.

Taylor, Bing-Jonsson, & Fagerström. (2019). The Objective Structured Clinical Examination in Evolving Nurse Practitioner Education: A Study of Students’ and Examiners’ Experiences. Nurse Education in Practice, 37, 115-123. doi: 10.1016/j.nepr.2019.04.001

Boman E, Levy-Malmberg R, Fagerström L. Differences and similarities in scope of practice between registered nurses and nurse specialists in emergency care: an interview study. Scand J Caring Sci. 2020 Jun;34(2):492-500. doi: 10.1111/scs.12753. Epub 2019 Oct 22

Boman E, H. Ösp Egilsdottir, Rika Levy-Malmberg, Lisbeth Fagerström Nurses’ understanding of a developing nurse practitioner role in the Norwegian emergency care context: A qualitative study. Nordic Journal of Nursing Research 2019, Vol. 39(1) 47–54

Bing-Jonsson, P. C. (2018). Nurse practitioners need to fill competence gaps in primary health care. Paper presented at the ICN NP/APN 2018, Rotterdam, Netherlands.

Eilertsen, Ingrid; Bing-Jonsson, Pia Cecilie; Fagerström, Lisbeth. (2016). Objective Structured Clinical Examination in Advanced Practice Nursing Education. 9th ICN NP/APN Network Conference; 2016-09-08 - 2016-09-11

Eilertsen, Ingrid; Johansen, Edda Aslaug; Bing-Jonsson, Pia Cecilie; Fagerström, Lisbeth. (2016)
Objective structured clinical examination (OSCE) for avansert klinisk sykepleie - Fokusgruppeintervju med studenter, sensorer og simulerte pasienter. Nordisk konferanse om simulering; 2016-02-03 - 2016-02-04

Taylor I, Bing-Jonsson P, Wangensteen S, Finnbakk E, Sandvik L, McCormack B, Fagerström L. The self-assessment of clinical competence and the need for further training: A cross-sectional survey of advanced practice nursing students. J Clin Nurs. 2020 Feb;29(3-4):545-555. doi: 10.1111/jocn.15095. Epub 2019 Dec 8

Boman E, Duvaland E, Gaarde K, Leary A, Fagerström L. Implementation of advanced practice nursing for orthopedic patients in the emergency care context – a study protocol for outcome studies. Journal of Advanced Nursing. 2020:76(4):1069-1076.

Holm Hansen E, Boman E, Bing-Jonsson P, Fagerström L. Introducing Nurse Practitioners Into Norwegian Primary Healthcare—Experiences and Learning. Research and Theory for Nursing Practice: An International Journal, 2020: 34 (1), 202, p. 21-34.

Boman E, Gaarde K, Levy-Malmberg R, Wong Yuet FK, Using the PEPPA framework to develop the nurse practitioner role in emergency care: Critical reflections. Nordic Journal of Nursing Research, 2021. DOI: 10.1177/2057158520988478

Boman E, Duvaland E, Gaarde K, Leary A, Fagerström L. Implementation of advanced practice nursing for minor orthoped injuires in the emergency care context – a non-inferiority study. 2021b. International Journal of Nursing Studies. In Press, Journal Pre-proof, Available online 2 March 2021

Holm Hansen E, Boman E, Fagerstrom L. Perception of the implementation of the nurse practitioner role in a Norwegian out-of-hours primary clinic: An email survey among healthcare professionals and patients. Nordic Journal of Nursing Research 2021, Vol. 41(1) 54–60 DOI: 10.1177/2057158520964633

Taylor, I.1, Bing-Jonsson, P.1, Finnbakk, E.2,4, Wangensteen, S. 3, Sandvik, L.1, Fagerström, L. Development of clinical competence – a longitudinal survey of nurse practitioner students.2021.  BMC nursing, accepter

Publiserte bøker

Fagerström L. (Ed.), Avansert klinisk sykepleie (1 ed., pp. 17). Oslo: Gyldendal. Bok tilgjengelig: https://www.gyldendal.no/faglitteratur/sykepleie/sykepleiefaget/avansert-klinisk-sykepleie/p-554938-no/

Bing-Jonsson, P. C. (2019). Avansert klinisk sykepleie i helse- og omsorgstjenester i kommunene. In L. Fagerström (Ed.), Avansert klinisk sykepleie (1 ed., pp. 17). Oslo: Gyldendal.

Levy-Malmberg, R og Boman, E. (2019). Klinisk beslutningstaking. In L. Fagerström (Ed.), Avansert klinisk sykepleie (1 ed., pp. 17). Oslo: Gyldendal.

Fagerström L. A Caring Advanced Practice Nursing Model Theoretical Perspectives and Competence Domains. 2021. Springer.  ISBN 978-3-030-53554-4. Bok tilgjengelig: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-53555-1

Relaterte lenker

 

Først publisert: 20.12.2021 Siste faglige endring: 05.09.2022 Se tidligere versjoner