Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Avansert klinisk sykepleie (AKS)

En kompetanse som styrker helse- og omsorgstjenestene i kommunen.

Hvorfor AKS

Helsevesenet står ovenfor store utfordringer i tiden fremover. Vi lever lenger, med flere sammensatte og komplekse sykdommer. Vi mangler ansatte og kompetanse til å kunne gi alle en likeverdig og trygg behandling i eller nære hjemmet. 

Gode og likeverdige tjenester krever nok kompetanse og økt tverrfaglighet. Vi må tenke smart og innovere. Vi må beholde de ansatte vi har, rekruttere flere og øke kompetansen. Det skal være attraktivt å jobbe med helse og omsorg. Pasienter og brukere skal være sikre på at de får riktig hjelp når de trenger det.  

Hva er AKS

En avansert klinisk allmennsykepleier vil være en viktig del av fremtidens helse- og omsorgstjeneste. Deres kompetanse kan brukes mange steder i kommunen. De er utdannet til å se helheten, både hos pasienten og i systemet. De gjør systematiske, kliniske undersøkelser og vurderinger, fungerer som koordinator, faglig støtte og veileder andre kollegaer. Slik forebygger vi bedre, øker pasientsikkerheten og tryggheten hos pasienter, pårørende og i det faglige felleskapet. 

AKS - en kort introduksjon 

Jobber du i kommunen og er nysgjerrig på hvordan andre har brukt AKS i sin kommune? Les mer om AKS i ulike kommuner her. 

Eksempler på stillingsbeskrivelser

Webinarer og filmer om AKS

Utdanningsinstitusjoner

Strategisk kompetanseplanlegging

Strategisk kompetanseplanlegging bør benyttes for å sikre tilstrekkelig fagkompetanse i tjenestene. Erstatt med: Det er forventet at alle kommuner legger en plan for å sikre riktig kompetanse for frem i tid. Avansert klinisk allmennsykepleie kan legges inn i disse planene, og det er mulig å søke om lønnstilskudd for ansatte. Les mer om strategisk kompetanseplanlegging her.

Rapporter, studier og presentasjoner

Artikler om AKS

Relaterte lenker

 

Først publisert: 20.12.2021 Sist faglig oppdatert: 20.12.2021 Se tidligere versjoner