Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Avansert klinisk allmennsykepleie - en katalysator for tjenesteutvikling

  • 14. desember 2021
  • 12:00–13:00
  • Webinar
  • Gjennomført, se opptak
Webinar

Opptak

Bakgrunn

Fremtidens utfordringer i kommunale helse- og omsorgstilbud krever at vi tenker nytt og smart om organisering av tjenestene. Når kommunene stadig får større utfordringer fordi folk lever lenger og med sammensatte og komplekse sykdommer, må vi tenke smartere og jobbe mer effektivt. Men tjenesteutvikling i en travel og krevende hverdag kan oppleves som krevende for mange. 

Om webinaret

Gjennom dette webinaret vil vi høre mer om hvordan en avansert klinisk allmennsykepleier (AKS) kan fungere som en katalysator for tjenesteutvikling i kommunen. Gjennom deres helhetsperspektiv og kliniske kompetanse bygger de bro mellom ulike faggrupper. De ser hvor utfordringene er og hva som kan endres på individ-,  gruppe- og systemnivå. Målet er en tjeneste med faglige kvaliteter, en enklere hverdag for pasienter og ansatte samt en mer effektiv ressursbruk. Tjenesteutvikling er en del av AKSenes hverdag, og mange har det som en del av stillingsbeskrivelsen. 

Vi har invitert et spennende panel som vil belyse tjenesteutvikling fra ulike vinkler. 

Er du leder og ønsker deg drahjelp i arbeidet med tjenesteutvikling, vil en AKS-funksjon være en viktig investering. 

Målgruppe

Ledere innen helse- og omsorgssektoren, politisk ledelse og helsepersonell. 

Program

  • Marit Kirkevold, Professor II Universitetet i Oslo og instituttleder OsloMet
  • Lisbeth Fagerström, Professor Åbo Universitet og Professor II Universitetet i Sørøst-Norge
  • Lukas Månsson, overlege og avdelingssjef ved ortopedi og akuttmottak i Drammen, Vestre Viken HF
  • Ellen Slettingdalen, avansert klinisk allmennsykepleier, Sandefjord kommune 
  • Spørsmål og diskusjon

Ordstyrer: Heidi Kapstad, seniorrådgiver og programleder Kompetanseløft 2025. 

Først publisert: 23.11.2021 Siste faglige endring: 16.12.2021 Se tidligere versjoner