Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

AKS i hjemmetjenesten – en perfekt match

  • 7. desember 2021
  • 12:00–12:45
  • Webinar
  • Gjennomført, se opptak
Webinar

Opptak

Bakgrunn

Hjemmetjenesten står ovenfor store utfordringer i tiden fremover. Vi lever lenger, med flere sammensatte og komplekse sykdommer. Og det stilles stadig høyere krav til kommunens evne til å ta mot pasienter utskrevet fra sykehus.

Pasienter skal være sikre på at de får riktig hjelp når de trenger det. For å få dette til må vi må beholde de ansatte vi har, rekruttere flere og øke kompetansen. Vi må også tenke nytt om organisering av tjenesten og samarbeide mer på tvers. 

Om webinaret

Flere kommuner har gode erfaringer med å ha avansert klinisk allmennsykepleie (AKS) som en del av hjemmetjenesten. Disse sykepleierne er utdannet til å se helheten, både hos pasienten og i systemet. De gjør systematiske, kliniske undersøkelser og vurderinger og fungerer som koordinator mellom tjenestene. De bidrar også med faglig støtte og veileder andre kollegaer. Resultatet er bedre pasientsikkerhet, økt kompetanse og trivsel hos ansatte, mer effektiv ressursbruk og koordinerte pasientforløp.

Lurer du på hvordan din kommune kan få inn en AKS-funksjon i hjemmetjenesten så bli med på webinar om AKS i hjemmetjenesten.

Målgruppe

Arrangementet er særlig rettet mot deg som jobber som leder innen kommunal helse- og omsorgssektor, men andre interesserte er velkomne til å delta.

Program 

  • Monica Dalseth, tjenesteleder, sone Klokkeråsen, Tønsberg kommune
  • Kine Myhre-Nilsen, AKS, omsorgstjenester Mjøndalen og Krokstadelva, Drammen kommune
  • Spørsmål og diskusjon

Ordstyrer: Heidi Kapstad

Først publisert: 12.11.2021 Siste faglige endring: 02.08.2023 Se tidligere versjoner