Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Avansert klinisk allmennsykepleie i kommunen: Hva kan en AKS-er bidra med og hvordan får vi det til hos oss?

Hva er egentlig en AKS-sykepleier, hvordan har ulike kommuner fått på plass en sånn funksjon og hva er gevinsten for pasienten, pårørende, ansatte og økonomien?

 • 24. november 2021
 • 12:00–13:00
 • Webinar
 • Gjennomført, se opptak
Webinar

Opptak

Bakgrunn  

Norske kommuner står ovenfor store utfordringer i tiden fremover. Vi lever lenger og med flere og komplekse sykdommer. Vi mangler ansatte og kompetanse til å kunne gi alle en likeverdig og trygg behandling i eller nære hjemmet. Kostnadene øker samtidig som kommunene får flere oppgaver. 

Gode og likeverdige tjenester krever nok kompetanse og økt tverrfaglighet. Derfor må vi tenke smart og innovere.

En avansert klinisk allmennsykepleier (AKS) vil være en viktig del av fremtidens helse- og omsorgstjeneste. Deres kompetanse kan brukes mange steder i kommunen. De er utdannet til å se helheten, både hos pasienten og i systemet. Ved å få på plass en AKS-er i din kommune styrker du helse- og omsorgstjenesten, du får utnyttet ressursene smartere og står bedre rustet til å møte utfordringene som kommer.

Målgruppe

Arrangementet er særlig rettet mot deg som jobber som leder innen kommunal helse- og omsorgssektor, men andre interesserte er velkomne til å delta. 

Program

 • Hva er AKS, hvordan organiserer og finansierer vi det og hvilke erfaringer har vi i vår kommune?
  Jan Eilert Pedersen, AKS-sykepleier i Notodden kommune
  Sudhir Sharma, virksomhetsleder i Drammen kommune
 • AKS – kompetanse for fremtidens kommunale helse- og omsorgstilbud 
  Heidi Kapstad, Kompetanseløft 2025, Helsedirektoratet
 • Spørsmål fra deltagere

Først publisert: 04.11.2021 Siste faglige endring: 29.12.2021 Se tidligere versjoner