Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Fritt behandlingsvalg

Fastlegenes og behandlingsstedenes ansvar i ordningen fritt behandlingsvalg.

Avvikling av FBV-ordningen

Regjeringen har fremmet forslag om å avvikle godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg. I lovproposisjonen som ble fremmet for Stortinget 21. oktober, fremgår det at ordningen kan avvikles fra og med 1. januar 2023. Det blir opp til Stortinget å fastsette endelig tidspunkt for avvikling.

Hvis de foreslåtte lovendringene blir vedtatt, vil ikke godkjente virksomheter lenger motta betaling fra staten for ytelse av spesialisthelsetjenester etter 1. januar 2023, med mindre pasientbehandlingen er omfattet av en foreslått overgangsordning på inntil tolv måneder.

Les mer i Prop. 5 L (2022–2023) (regjeringen.no) og tilhørende nyhetssak på regjeringens nettsider: Regjeringen avvikler fritt behandlingsvalg (regjeringen.no).

Om fritt behandlingsvalg