Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Stadig flere pasienter velger private tjenester i Fritt behandlingsvalg

Først publisert: 26.06.2019 Siste faglige endring: 26.06.2019

Stadig flere pasienter benytter godkjenningsordningen i Fritt behandlingsvalg. Om lag 4 200 pasienter benyttet ordningen i 1. tertial i 2019, mot om lag 2 400 i samme periode året før. Det er en vekst på cirka 75 prosent.

Artikkelen er 4 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Dette viser rapporten for godkjenningsordningen i Fritt behandlingsvalg for perioden 2015 til 1. tertial i 2019

I 1. tertial 2019 var det drøyt 4 200 pasienter som mottok tjenester hos private tilbydere registrert i godkjenningsordningen. Det var en vekst på nær 1 800 pasienter sammenlignet med samme periode året før, en økning på om lag 75 prosent. Det meste av pasientveksten kom i somatiske tjenester, men også for rusbehandling (TSB) har det vært jevn vekst i antall pasienter.

For 1. tertial 2019 har det hittil blitt rapportert aktivitet i godkjenningsordningen tilsvarende om lag 90 millioner kroner. Dette er nær 60 prosent høyere enn 1. tertial 2018. Beløpsmessig var det størst økning for TSB med om lag 18 millioner kroner.

I 1. tertial 2019 ble syv nye leverandører godkjent i for tjenester i ordningen, fem for somatikk og to for rusbehandling. Ved begynnelsen av juni 2019 var det 31 godkjente somatiske leverandører, 8 godkjente leverandører innen TSB, og 6 godkjente i psykisk helsevern i ordningen. For habilitering/rehabilitering var det 3 godkjente leverandører.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold