Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Fastlegens ansvar ved henvisning til spesialisthelsetjenesten og pasientens rett til valg av behandlingssted

Henvisende lege skal informere pasienter om retten til å velge behandlingssted og hjelpe pasienten å ta gode valg.

Informer pasienten om ventetider

Du som fastlege er pasientens viktigste rådgiver ved valg av behandlingssted.

Som henvisende lege bør du i samarbeid med pasienten undersøke ventetider ved ulike behandlingssteder. I mange tilfeller er det stor variasjon i ventetider til undersøkelse og behandling. Det er derfor en fordel å gjøre dette allerede før henvisningen sendes.

På Velg behandlingssted vises forventede ventetider for om lag 300 undersøkelser og behandlinger. Her finnes også antall utførte behandlinger for en rekke av disse.

 

 

Du kan også ringe til pasientrådgiverne ved de regionale helseforetakene for å få hjelp til å finne frem til aktuelle behandlingssteder mens pasienten er til stede:

24240500

Du får blant annet svar på spørsmål om

 • rettigheter
 • behandlingstilbud
 • behandlingssteder
 • ventetider
 • avtalespesialister

Du kan også ta kontakt på e-post: velgbehandlingssted@helsedir.no

Annen relevant informasjon:

Send henvisning

 • Noen behandlingssteder kan vurdere om pasienten skal få rett til utredning eller behandling i spesialisthelsetjenesten. 
 • Pasienten kan selv velge hvilket behandlingssted med slik vurderingskompetanse (helsenorge.no) henvisningen skal sendes til.

 • En pasient kan bare stå i kø ved ett behandlingssted av gangen. En godt utfylt henvisning som er sendt til bare ett behandlingssted, sikrer pasienten en riktig rettighetsvurdering, og man unngår at pasienten står på venteliste ved flere behandlingssteder samtidig.

 • Henvisninger til rehabilitering skal sendes til den regionale vurderingsenheten. Pasienten kan selv velge hvilken regionale enhet henvisningen skal sendes til. Her finner du oversikt over de regionale vurderingsenhetene:

 • Pasienter som allerede har ventet lenge på behandling, kan få forkortet ventetid ved å bytte behandlingssted. Fastlegen trenger ikke å skrive en ny henvisning. Pasienten eller fastlegen kan kontakte behandlingsstedet som har henvisningen, og be dem sende den til ønsket sted.

Henvisningen vurderes

 • Innen 10 virkedager skal behandlingsstedet vurdere henvisningen og sende svar til pasienten.
 • Enkelte pasientgrupper har rett til vurdering raskere enn innen 10 virkedager.
 • Pasienten kan enten få rett til utredning eller behandling, eller ikke få rett til nødvendig helsehjelp og henvises tilbake til fastlegen.
 • Pasienter som blir gitt rett, skal også gis en frist for utredning eller behandling.

Pasientens valg

 • Pasienter som er tildelt rett til undersøkelse eller behandling, kan velge mellom offentlige sykehus og behandlingssteder som har avtale med et regionalt helseforetak.

 • Pasienten kan bytte behandlingssted underveis i et behandlingsforløp. Det er da ikke nødvendig å sende ny henvisning. Henvisende lege eller pasienten må kontakte behandlingsstedet som har henvisningen og be om at eksisterende henvisning sendes videre til ønsket behandlingssted.
 • Hvis pasienten bruker sin rett til fornyet vurdering etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-3 (lovdata.no), kan pasienten også velge hvilket behandlingssted som skal foreta den nye vurderingen.

For mer informasjon og veiledning kan pasienten 

 

 

 

 

 

Først publisert: 11.09.2018 Siste faglige endring: 07.03.2023 Se tidligere versjoner