Varsel til blodbankene

Informasjon om utbrudd og smittesituasjoner. Oppdateres fortløpende.

Coronavirus (2019-nCoV)

I forbindelse med utbrudd av et nytt coronavirus (2019-nCoV) i Wuhan i Kina har Helsedirektoratet drøftet mulige konsekvenser for blodgiving med FHI.

EUs smittevernbyrå ECDC anbefaler at man for blodgivere bør følge de samme karantenetidene som for SARS og MERS med 21 dagers karantene for bl.a. blodgivning etter mulig eksponering for en person med 2019-nCoV, eller man har kommet hjem fra Wuhan, Kina. I tillegg må personer som får påvist 2019-nCoV ha 28 dagers karantene etter symptomfrihet.

ECDC sin rapport finnes her.

I Norge har vi allerede 4 uker karantene for alle som har reist til områder i Asia uten malaria (såkalte H-land), så de vanlige regler for reisekarantene etter reise til Kina og naboland gjelder fortsatt og ivaretar ECDC sin anbefaling.

I tillegg kommer (hvis det blir aktuelt) 4 uker karantene etter symptomfrihet og negative prøver for personer som utvikler 2019-nCoV, samt 3 uker karantene for personer som har vært i nærkontakt med noen som har utviklet 2019-nCoV.

Karantenebestemmelsen gjelder fra 23. januar 2020 og inntil videre.

Helsedirektoratet og FHI følger situasjonen og oppdaterer dette varslet hvis situasjonen endres vesentlig. Ytterligere informasjon om utbruddet og viruset kan finnes hos 

FHI: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/.

Helsedirektoratet: https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/nytt-coronavirus

ECDC: https://www.ecdc.europa.eu/en/home

 

Vestnilfeber

ECDC har erklært 2019-sesongen for utbrudd av vestnilfeber som avsluttet, og det er dermed ikke lenger nødvendig med blodgiverkarantene som følge av opphold i land og områder med utbrudd av vestnilvirus.

Vestnilvirus forekommer hvert år i mange land i Sør- og Mellom-Europa. Sesongen varer vanligvis fra cirka juni til november måned. De siste årene har ECDC rapportert flere hundre tilfeller årlig av humane tilfeller i EU/EØS-området og naboland. Tilfellene er ofte sporadiske og lokalisert til mindre områder i de aktuelle landene. Helsedirektoratet vil  sende varsel til alle blodbankene dersom det innføres generell karantene for blodgivere som har oppholdt seg i nærmere bestemte områder med utbrudd av vestnilfeber.

Informasjon om vestnilfeber: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).

Informasjon om vestnilfeber (fhi.no)

Ebola

Utbrudd av ebolavirussykdom forekommer med jevne mellomrom i tropiske deler av Afrika. Dette er områder som er endemisk for malaria.

Ifølge gjeldende utvelgelseskriterier for blodgivere er personer som har oppholdt seg i malariaendemisk område i inntil seks måneder utelukket fra blodgivning i 12 måneder etter at vedkommende forlot området, eventuelt fire måneder dersom test for malaria har vist negativt resultat. Disse karanteneregler er dekkende med tanke på eksponering for ebolasmitte i utbruddsområder.

Også personer som har vært eksponert for ebolasmitte utenfor områdene med pågående utbrudd må avstå fra blodgivning i to måneder etter eksponeringen. Dette gjelder for eksempel helsepersonell som tar del i behandling av ebolasyke som er transportert ut for behandling.

Zika

I samråd med FHI og transfusjonstjenestens kvalitetsråd ber Helsedirektoratet alle blodbanker om å innføre følgende forholdsregler ved blodgivning:

  • Blodgivere som har oppholdt seg i områder med utbrudd eller økende forekomst av zikafeber skal avstå fra blodgivning i minst 28 dager etter å ha forlatt området.
  • Blodgivere som har hatt ubeskyttet seksuell kontakt med en kvinne som har vært diagnostisert med zikafeber eller med en kvinne som har oppholdt seg i områder med zikaforekomst i løpet av en tomåneders periode forut for den ubeskyttede seksuelle kontakten, skal avstå fra blodgivning i minst 28 dager etter siste ubeskyttede seksuelle kontakt.
  • Blodgivere som har hatt ubeskyttet seksuell kontakt med en mann som har vært diagnostisert med zikafeber eller med en mann som har oppholdt seg i områder med zikaforekomst i løpet av en tremåneders periode forut for den ubeskyttede seksuelle kontakten, skal avstå fra blodgivning i minst 28 dager etter siste ubeskyttede seksuelle kontakt.

Oppdatert oversikt over områder med pågående utbrudd eller økende forekomst av zikafeber (fhi.no) 

Først publisert: 02.05.2019 Sist faglig oppdatert: 02.05.2019