Varsel til blodbankene

Informasjon om utbrudd og smittesituasjoner. Oppdateres fortløpende.

Vestnilfeber

Det meldes fortsatt om økt utbredelse av vestnilfeber i flere land, og listen over land og områder med blodgiverkarantene utvides i tråd med oppdatert oversikt fra ECDC.

Helsedirektoratet innfører fra 7. oktober 2019 karantene for blodgivere som har oppholdt seg i følgende land og områder hvor det anses være en utbruddsituasjon med vestnilfeber:

Hellas

 • Regionen Øst-Makedonia og Trakia, hele regionen
 • Regionen Sentral-Makedonia, hele regionen
 • Regionen Thessalia, kun områdene Larisa og Trikala
 • Regionen Attiki, kun området Øst-Attiki
   

Romania

 • Hele landet, inkludert Bucuresti
   

Kypros

 • Hele øya
   

Italia

 • Regionen Veneto, hele regionen
 • Regionen Piemonte, hele regionen
 • Regionen Emilia-Romagna, kun provinsen Modena og Parma
 • Regionen Friuli-Venezia Giulia, kun provinsen Pordenone
 • Regionen Lombardia, kun provinsen Mantova
 • Regionen Marche, kun provinsen Marcerata

 

Ungarn

 • Hele landet, inkl. Budapest

 

Tyrkia

 • Kun storkommunen Istanbul

 

Serbia

 • Kun regionen Beograd

 

Østerrike

 • Kun hovedstadsområdet Wien med omland
   

 Nord Makedonia

 • Kun regionen Skopje

 

Personer som har oppholdt seg i de aktuelle områdene skal ikke gi blod før minimum 28 dager etter utreise fra området.

Det forventes at tiltaket kan stoppe for reisende som forlater de berørte områdene senest 1. desember 2019.

Det vil bli gitt nærmere beskjed fra Helsedirektoratet dersom tiltaket forlenges, eller at det forekommer nye utbruddsområder.

Tiltaket er vurdert av FHI og Helsedirektoratet.

Karantene er også innført for USA og Canada som vanlig på denne tiden av året.

Vestnilvirus forekommer hvert år i mange land i Sør- og Mellom-Europa. Sesongen varer vanligvis fra cirka juni til november måned. De siste årene har ECDC rapportert flere hundre tilfeller årlig av humane tilfeller i EU/EØS-området og naboland. Tilfellene er ofte sporadiske og lokalisert til mindre områder i de aktuelle landene. Helsedirektoratet vil fortsette å sende varsel til alle blodbankene dersom det innføres generell karantene for blodgivere som har oppholdt seg i nærmere bestemte områder med utbrudd av vestnilfeber.

Blodbankene bør også følge med på status for rapporterte tilfeller av vestnilfeber gjennom ECDCs overvåking

Informasjon om vestnilfeber: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).

Informasjon om vestnilfeber (fhi.no)

Ebola

Utbrudd av ebolavirussykdom forekommer med jevne mellomrom i tropiske deler av Afrika. Dette er områder som er endemisk for malaria.

Ifølge gjeldende utvelgelseskriterier for blodgivere er personer som har oppholdt seg i malariaendemisk område i inntil seks måneder utelukket fra blodgivning i 12 måneder etter at vedkommende forlot området, eventuelt fire måneder dersom test for malaria har vist negativt resultat. Disse karanteneregler er dekkende med tanke på eksponering for ebolasmitte i utbruddsområder.

Også personer som har vært eksponert for ebolasmitte utenfor områdene med pågående utbrudd må avstå fra blodgivning i to måneder etter eksponeringen. Dette gjelder for eksempel helsepersonell som tar del i behandling av ebolasyke som er transportert ut for behandling.

Zika

I samråd med FHI og transfusjonstjenestens kvalitetsråd ber Helsedirektoratet alle blodbanker om å innføre følgende forholdsregler ved blodgivning:

 • Blodgivere som har oppholdt seg i områder med utbrudd eller økende forekomst av zikafeber skal avstå fra blodgivning i minst 28 dager etter å ha forlatt området.
 • Blodgivere som har hatt ubeskyttet seksuell kontakt med en kvinne som har vært diagnostisert med zikafeber eller med en kvinne som har oppholdt seg i områder med zikaforekomst i løpet av en tomåneders periode forut for den ubeskyttede seksuelle kontakten, skal avstå fra blodgivning i minst 28 dager etter siste ubeskyttede seksuelle kontakt.
 • Blodgivere som har hatt ubeskyttet seksuell kontakt med en mann som har vært diagnostisert med zikafeber eller med en mann som har oppholdt seg i områder med zikaforekomst i løpet av en tremåneders periode forut for den ubeskyttede seksuelle kontakten, skal avstå fra blodgivning i minst 28 dager etter siste ubeskyttede seksuelle kontakt.

Oppdatert oversikt over områder med pågående utbrudd eller økende forekomst av zikafeber (fhi.no) 

Først publisert: 02.05.2019 Sist endret: 02.05.2019