Varsel til blodbankene

Informasjon om utbrudd og smittesituasjoner. Oppdateres fortløpende.

Vestnilfeber

Det er hittil i år meldt om få tilfeller av Vestnilvirus i Europa sammenliknet med fjorårets ekstraordinære utbrudd. Med unntak av Hellas er det kun meldt om få og sporadiske tilfeller i Europa. Det er foreløpig derfor ikke grunn til å innføre karantene etter reise til andre områder eller land i Europa enn de områder i Hellas som listes under.

Helsedirektoratet innfører fra 16. august 2019 karantene for blodgivere som har oppholdt seg i følgende områder i Hellas hvor det anses være en utbruddsituasjon med vestnilfeber.

Områdene Xanthi og Kavala som ligger i regionen Øst-Makedonia og Trakia

Områdene Larisa og Trikala som ligger i regionen Thessalia

Området Pieria i regionen Sentral-Makedonia

Området Øst-Attiki i regionen Attiki
 

Personer som har oppholdt seg i de aktuelle områdene skal ikke gi blod før minimum 28 dager etter utreise fra området.

Det forventes at tiltaket kan stoppe for reisende som forlater de berørte områdene senest 1. desember 2019.

Det vil bli gitt nærmere beskjed fra Helsedirektoratet dersom tiltaket forlenges, eller at det forekommer nye utbruddsområder.

Tiltaket er vurdert av FHI og Helsedirektoratet.

Karantene er også innført for USA og Canada som vanlig på denne tiden av året.
 

Vestnilvirus forekommer hvert år i mange land i Sør- og Mellom-Europa. Sesongen varer vanligvis fra cirka juni til november måned. De siste årene har ECDC rapportert flere hundre tilfeller årlig av humane tilfeller i EU/EØS-området og naboland. Tilfellene er ofte sporadiske og lokalisert til mindre områder i de aktuelle landene. Helsedirektoratet vil fortsette å sende varsel til alle blodbankene dersom det innføres generell karantene for blodgivere som har oppholdt seg i nærmere bestemte områder med utbrudd av vestnilfeber.

Vi ber ellers om at blodbankene følger med på status for rapporterte tilfeller av vestnilfeber gjennom ECDCs overvåking

Informasjon om vestnilfeber: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).

Informasjon om vestnilfeber (fhi.no)

Ebola

Utbrudd av ebolavirussykdom forekommer med jevne mellomrom i tropiske deler av Afrika. Dette er områder som er endemisk for malaria.

Ifølge gjeldende utvelgelseskriterier for blodgivere er personer som har oppholdt seg i malariaendemisk område i inntil seks måneder utelukket fra blodgivning i 12 måneder etter at vedkommende forlot området, eventuelt fire måneder dersom test for malaria har vist negativt resultat. Disse karanteneregler er dekkende med tanke på eksponering for ebolasmitte i utbruddsområder.

Også personer som har vært eksponert for ebolasmitte utenfor områdene med pågående utbrudd må avstå fra blodgivning i to måneder etter eksponeringen. Dette gjelder for eksempel helsepersonell som tar del i behandling av ebolasyke som er transportert ut for behandling.

Zika

I samråd med FHI og transfusjonstjenestens kvalitetsråd ber Helsedirektoratet alle blodbanker om å innføre følgende forholdsregler ved blodgivning:

  • Blodgivere som har oppholdt seg i områder med utbrudd eller økende forekomst av zikafeber skal avstå fra blodgivning i minst 28 dager etter å ha forlatt området.
  • Blodgivere som har hatt ubeskyttet seksuell kontakt med en kvinne som har vært diagnostisert med zikafeber eller med en kvinne som har oppholdt seg i områder med zikaforekomst i løpet av en tomåneders periode forut for den ubeskyttede seksuelle kontakten, skal avstå fra blodgivning i minst 28 dager etter siste ubeskyttede seksuelle kontakt.
  • Blodgivere som har hatt ubeskyttet seksuell kontakt med en mann som har vært diagnostisert med zikafeber eller med en mann som har oppholdt seg i områder med zikaforekomst i løpet av en tremåneders periode forut for den ubeskyttede seksuelle kontakten, skal avstå fra blodgivning i minst 28 dager etter siste ubeskyttede seksuelle kontakt.

Oppdatert oversikt over områder med pågående utbrudd eller økende forekomst av zikafeber (fhi.no) 

Først publisert: 02.05.2019 Sist endret: 02.05.2019