Tiltaksnivå C: Ganske høyt tiltaksnivå

Tiltak som gjelder i kommuner med ganske høyt tiltaksnivå ved smitteutbrudd.

Ingen kommuner er for øyeblikket omfattet av det regionale tiltaksnivået.

Flere kommuner har innført strengere tiltak som følge av forhøyet smitte lokalt. Se nettsiden til din kommune (helsenorge.no) for informasjon.

Om regionale tiltaksnivå

Se også: 

Tiltaksnivå A | Tiltaksnivå B 

Les om systemet: 

Tiltaksnivå A–C ved smitteutbrudd (regjeringen.no) 

Stenging av virksomheter

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:​​​​​​​

 • Treningssentre, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
  • tilbud til de som er bosatt i kommunen.
  • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • individuell trening og behandling som det kan bestilles time til
   ​​​​​​​
   Bakgrunnen for å stenge treningssentre er at det ofte er stor utskiftning av personer som er til stede ved et treningssenter, og med et betydelig antall besøkende fra større områder i løpet av en dag. Et påbud om å stenge treningssentre vil ha til formål å begrense denne mobiliteten og unngå at mange samles i fysisk aktivitet som innebærer svetting, tung pust og bruk av felles utstyr, dusj og garderober.
   • Det er i mange tilfeller klart om en virksomhet som tilbyr trening, er et treningssenter eller ikke. Dette kan typisk være virksomheter hvor det er: 
    • mulighet for styrketrening med apparater og vekter, og kondisjonstrening og lignende
    • instruktører og personlige trenere som tilbyr tilrettelegging for individuelle opplegg
    • tilbud om ulike former for gruppetrening som aerobic, styrketrening i gruppe, pilates, yoga og kampsport
    • garderober, dusjfasiliteter og felles utstyr, uavhengig av om dette er i bruk eller ikke
    • potensiale til å samle større ansamlinger med mennesker eller ha mange besøkende innom daglig
    • sannsynlig å møte ulike personer fra gang til gang
   • Er man i tvil om virksomheten er et treningssenter, skal man vurdere om tilbudet ligner det som gis på et treningssenter. Et annet moment ved den konkrete totalvurderingen kan være næringskoden som virksomheten er registrert med i Brønnøysundregistrene, selv om heller ikke dette er avgjørende. Spørsmålet om en virksomhet er et "treningssenter" avhenger dermed av en konkret vurdering av hver enkelt virksomhet. Virksomheten må selv gjøre denne vurderingen.
   • Se også covid-19-forskriften § 23 hvor det fremgår at kommunen fører tilsyn med at virksomhetene i kapittel 4 og 5 driver smittevernfaglig forsvarlig og at bestemmelsene i kapittel 5A–5D overholdes. Virksomheter som er i tvil om hva som gjelder for dem kan henvende seg til kommunen.
     
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
  • Skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for profesjonelle toppidrettsutøvere
  • Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • Annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.
 • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.
 • Museer.
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

Offentlige steder og virksomheter kan likevel holde åpnet for organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter for:

 • barn og unge under 20 år
 • utendørs aktivitet for voksne
 • trening innendørs og utendørs for toppidrettsutøvere

Det må ikke pågå fritidsaktiviteter for andre på slike steder.

Følgende virksomheter og steder kan holde åpent:

 • Tro- og livssynshus
 • Butikker og kjøpesentre
 • Serveringssteder. Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke utøve skjenkebevillingen.
 • Bibliotek​​​​​​​

Forbud mot arrangementer

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, med unntak av begravelser og bisettelser.

Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.

Påbud om hjemmekontor

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.

Opplærings- og utdanningsinstitusjoner

Lokaler ved universiteter, høyskoler og fagskoler skal holdes stengt for elever og studenter, slik at undervisningen skjer digitalt.

Det samme gjelder lokaler som benyttes ved opplæring eller undervisning til:

 • personer over 20 år i grunnskole
 • voksne i videregående skole
 • voksne i opplæring etter introduksjonsloven og integreringsloven
 • kursaktivitet under studieforbund og Kompetanse pluss

Biblioteker og lesesaler i lokalene kan likevel holde åpent

Ordinær undervisning i mindre grupper på inntil 10 personer er tillatt.

Universiteter, høyskoler og fagskoler kan gjøre unntak fra kravet om å holde lokalene stengt dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av å utføre forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet.

Lokaler ved skoler godkjent etter friskolelova kapittel 6A skal ikke være stengt for elevene. Skoler med internat skal følge regler og anbefalinger for folkehøyskoler, mens skoler uten internat følger regler og anbefalinger for videregående opplæring.

Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig.

Skoler og barnehager

Det er gult tiltaksnivå i skoler og barnehager som for resten av landet.

I tråd med smittesituasjonen må det gjøres lokale vurderinger. Kommunen kan beslutte rødt nivå der det er nødvendig ut fra en smittevernfaglig vurdering.

Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind

 • i butikker
 • i fellesarealene på kjøpesentre
 • på serveringssteder
 • i tros- og livssynshus
 • på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder
 • i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Anbefalinger

 • Den nasjonale anbefalingen om maks fem gjester på besøk i hjemmet gjelder.
 • Det bør holdes 2 meter avstand i møte med andre personer i risikogrupper, og i situasjoner der smitterisikoen antas å være høyere (f.eks. ved fysisk aktivitet med høy intensitet, synging eller roping).
 • Alle bør unngå reiser som ikke er nødvendige. Reise til arbeid må anses som nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.
 • Bosatte i kommunen anbefales å benytte lokale kjøpesentre/varehus.
 • Innbyggerne kan dra til fritidsbolig. Reis bare sammen med medlemmer fra egen husstand, og ta ikke imot besøk. Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem.
 • Kommunene og fylkeskommunene bør innføre forsterkede tiltak i kollektivtransporten, dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.

 

Først publisert: 10.02.2021 Sist faglig oppdatert: 23.02.2021 Se tidligere versjoner