Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonalt kontrollsenter for innreisende

Nasjonalt kontrollsenter for innreisende (National centre for control of travelers to Norway) skal veilede om og kontrollere at reisende til Norge etterlever reglene for karantene.

Hensikten med kontrollsenteret er å redusere smitte inn til landet. Kontrollsenteret skal bistå kommunene med å følge opp de innreisende.

Reisende til Norge med karanteneplikt og som har fylt ut innreiseregistreringsskjema kan bli kontaktet på SMS og eventuelt telefon av Nasjonalt kontrollsenter for innreisende.

Veileder de reisende

Kontrollsenteret veileder de reisende om karanteneregelverket og kontrollerer at reisende følger karantenereglene. Mistanke om brudd på karantenereglene rapporteres til kommunelegene og Arbeidstilsynet, slik at disse kan iverksette lokale oppfølging.

Rapporteringen består i:

 • Informasjon til kommunelegen om hvem kontrollsenteret har vært i kontakt med
 • Informasjon om de reisende har forstått karantenereglene eller om det er mistanke om brudd
 • Informasjon når det er mistanke om at arbeidsgiver ikke har fulgt opp sine forpliktelser etter covid-19-forskriften og det er sendt melding til Arbeidstilsynet.

Kontakt per telefon og SMS

Kontrollsenteret kontakter de reisende per SMS og eventuelt telefon på ulike språk for å veilede om test- og karantenebestemmelsene.

Kontrollsenteret vil sende ut SMS på dag to og dag fem etter ankomst. Kontrollsenteret vil i tillegg, basert på smittevernfaglige vurderinger fra Folkehelseinstituttet, kunne ta kontakt med ulike grupper av reisende per telefon.

Telefonnumre reisende vil bli kontaktet fra:

 • Norsk: 21 89 80 50
 • Engelsk: 21 89 80 51
 • Polsk: 21 89 80 52
 • Litauisk: 21 89 80 53
 • Rumensk: 21 89 80 54
 • Russisk: 21 89 80 55
 • Arabisk: 21 89 80 56
 • Urdu: 21 89 80 57
 • Somalisk: 21 89 80 58
 • Ekstra: 21 89 80 59

Dersom det ikke oppnås kontakt når kontrollsenteret ringer, sendes det automatisk ut en SMS med veiledning om at den reisende vil finne informasjon på helsenorge.no på forskjellige språk.

Kontrollsenteret vil også sende ut SMS på dag to og dag fem etter ankomst, med tilpasset informasjon om karantenereglene.

Prioritering av oppfølging av reisende

Folkehelseinstituttet gjør jevnlig smittevernfaglige vurderinger av hvilke grupper innreisende som bør prioriteres for oppfølging for å redusere risikoen for innreisesmitte. Disse vurderingene er basert på tilgjengelige data knyttet til innreise, smitte-situasjonen i Norge, i tillegg til erfaringer fra både smittesporingsarbeidet og kontrollsenteret.

Kontrollsenteret utarbeider deretter prioriteringer for oppfølging per telefon for ulike grupper av reisende.

Prioriteringene kan for eksempel være basert på:

 • Innreisende som kan ha økt behov for informasjon om regelverket, for eksempel på grunn av annet foretrukket språk enn norsk
 • Innreisende som kan ha økt risiko for manglende etterlevelse
 • Avreiseland og regioner med et høyt smittenivå, og/eller med høy utbredelse av nye virusvarianter
 • Karantenested den reisende har registrert
 • Unntak fra karantene den reisende har registrert

Datagrunnlag

Kontrollsenteret vil kontakte reisende basert på informasjonen som den reisende fyller ut i innreiseregistreringsskjemaet, og som den reisende selv oppgir.

Hvert døgn mottar senteret kopi av opplysninger fra det digitale innreiseregisteret hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Kontrollsenteret får tilgang til en kopi med følgende informasjon:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Telefonnummer
 • Avreisested- og tidspunkt
 • Transportmiddel
 • Foretrukket språk
 • Registrerte unntak fra karantenebestemmelsene 
 • Registrert karantenested
 • Adresse hvor karantenen skal gjennomføres
 • Navn og telefonnummer til arbeidsgiver, hvis man er arbeidsreisende

Det er kun noen få medarbeidere i kontrollsenteret som vil få tilgang til kopien på serveren til DSB.

Kontrollsenteret sletter informasjonen etter 10 dager. Personellet ved kontrollsenteret har taushetsplikt etter helsepersonelloven.

Skal ringe ut

Kontrollsenteret skal være en tjeneste som skal ringe ut. De innreisende kan ikke ringe inn.

De reisende kan få mer informasjon ved å ringe den nasjonale informasjonstelefonen for korona: 815 55 015.

De som eventuelt forsøker å ringe inn, vil motta en talemelding med informasjon om hvor de kan henvende seg.

Fra 15. mars er Helsedirektoratets informasjonstelefon om korona tilgjengelig på språkene polsk, arabisk, urdu og somali, i tillegg til norsk og engelsk. Alle språk har samme nummer: 815 55 015.

Rapportering til kommunelege og Arbeidstilsynet

Kommunelegene og Arbeidstilsynet kan få tilgang til rapporter fra kontrollsenteret. Rapportene kommer fra vårt beredskapsregister som består av data fra innreiseregisteret i tillegg til data fra Nasjonalt kontrollsenter basert på informasjon fra den innreisende selv.

Beredskapsregisteret

Beredskapsregisterets adresse er hp.entrynorway.no.

Organisering

Helsedirektoratet har det koordinerende ansvar for kontrollsenteret. Senteret er etablert ved Helfo servicetjenestesenter i Tønsberg. Personellet ved kontrollsenteret har taushetsplikt etter helsepersonelloven.

Kontrollsenteret har veiledere som bruker norsk, engelsk, polsk, russisk, litauisk, rumensk, arabisk, urdu og somalisk når de ringer opp.

Se opptak og presentasjoner fra informasjonsmøte 3. mars om drift og organisering av kontrollsenteret.

Først publisert: 12.02.2021 Sist faglig oppdatert: 26.03.2021 Se tidligere versjoner