Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Faglig grunnlag til Helse- og omsorgsdepartementet (covid-19) – arkiv 2021 andre halvår

Oversikt over faglige vurderinger og anbefalinger om covid-19 til Helse- og omsorgsdepartementet fra Helsedirektoratet i samarbeid med Folkehelseinstituttet.

Folkehelseinstituttet (FHI) publiserer også sine faglige råd og vurderinger på sine nettsider.

Tips: Vend mobil/nettbrett for bedre lesbarhet på liten skjerm.

Gå til faglige grunnlag: 20222021 - første halvår, 2020

Desember 2021

Publisert Oppdrag
27. des

Om å vurdere karanteneregler for barn og ansatte i barnehager og skoler fra skolestart i januar 2022 m.m. (oppdrag 589)
Oppdraget er levert av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 27. desember 2021
 

Vurdering av unntak fra smittekarantene for ansatte i barnehager og skoler (oppdrag 585)
Oppdraget er levert av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 15. desember 2021

22. des

Vurdering av innreisetiltak – Del A og C (oppdrag 577, sladdet versjon) 
Oppdraget er levert av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 22. desember 2021

21. des Test- og karanteneregime for mistenkte omikrontilfeller (oppdrag 578, sladdet versjon)
Oppdraget er levert av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 17. desember 2021
17. des

Innføring av nye tiltak på Svalbard (oppdrag 574)
Oppdraget er levert av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 8. desember. 

13. des Vurdering av situasjonen og behov for justering i nasjonale smitteverntiltak (oppdrag 576)
Anbefalingen er levert av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 13. desember 2021
7. des Ny vurdering av behov for nasjonale tiltak – anbefaling om iverksettelse av nye tiltak 7. desember 2021 (oppdrag 552, del 1)
Anbefalingen er levert av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 7. desember 2021
5. des Anbefaling om nasjonalt fastsatte regionale tiltak i ytterligere kommuner i Viken fylke - Drammen og Lier
Anbefalingen er levert av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 4. desember 2021
3. des Tilråding om å fastsetje statleg regulering for kommunane i føretaksområdet til Helse Bergen
Anbefalingen er levert av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 3. desember 2021
2. des

Anbefaling om tiltak ved omikronutbrudd i Oslo-området
Anbefalingen er levert av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 2. desember 2021

FHIs vedlegg ble lagt til på nytt kl. 16.43, da det forelå i feil versjon.

2. des Revidert svar - omhandler innreise (oppdrag 568)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 1. desember 2021

November 2021

Publisert Oppdrag
30. nov Ny vurdering av behov for nasjonale tiltak per 25.11.2021 (oppdrag 552 – Del 1)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 27. november 2021
30. nov Revisjon av Strategi og beredskapsplan for håndteringen av covid-19-pandemien (oppdrag 544)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 17. november 2021
29. nov Plan for første respons ved omikron-variant i Norge DEL 1 - det første tilfellet av omikron-variant oppdages i Norge (oppdrag 569 – DEL 1)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 29. november 2021
26. nov Vurdering av tiltak for å begrense spredning av ny virusvariant identifisert i det sørlige Afrika (oppdrag 565)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 26. november 2021
19. nov Innenlandsk bruk av koronasertifikat – del 2 (oppdrag 554)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 18. november 2021
19. nov

Samleoppdrag om innreiserestriksjoner innreisekarantene bruk av koronasertifikat og testing ved innreise (oppdrag 542)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 2. november 2021

Vurdering av behov for nasjonale tiltak og vurdering av tiltak på innreisefeltet (oppdrag 552) fjernet det meste av sladding fra tidligere publisert versjon
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 10. november 2021

12. nov. Vurdering av behov for nasjonale tiltak og vurdering av tiltak på innreisefeltet (oppdrag 552)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 12. november 2021

Oppdatert 17. november: Dokumentet er korrigert. Vi har rettet fra 150 til 50 pasienter i avsnitt 3, side 5. Rettelsen skyldes en følgefeil som har fulgt saksbehandlingen inn i Helsedirektorat
.

Oktober 2021

Publisert Oppdrag
28. okt.

Forskriftsfesting av forsterkede kommunale tiltak og hjemmel for kommunalt fastsatte regler om bruk av koronasertifikat (oppdrag 540)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 15. oktober 2021

28. okt.

Om fornyet vurdering av forlengelse av forskriftshjemler i smittevernloven, samt innreiserestriksjonsloven m.v. (oppdrag 533)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 29. oktober 2021

28. okt. Om covid-19 fortsatt kan defineres som allmennfarlig smittsom sykdom (oppdrag 527)
Levert av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 18. oktober 2021
6. okt.

Anbefaling om å skjule nasjonal kontrollside på koronasertifikatet
Levert av Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og NHN 28. september 2021

Rutiner for å skjule og ta frem nasjonal kontrollside på koronasertifikatet (oppdrag 541)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og NHN 4. oktober 2021

5. okt. Vedrørende forhåndsgodkjenning av karantenested (oppdrag 539)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 30. september 2021
5. okt. Selvtest og betaling fremover (oppdrag 532)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 28. september 2021
4. okt. Vurdering av om det ved overgang til en normal hverdag med økt beredskap fortsatt vil være behov for særskilt regulering for Svalbard og særskilt regulering av  kystcruise langs norsk fastlandskyst og på Svalbard (oppdrag 535)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 22. september 2021
4. okt. Rapportering fra Nasjonalt kontrollsenter for innreisende uke 35–38 (oppdrag 385)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet 1. oktober 2021

September 2021

Publisert Oppdrag
30. sep Endringer i visningsbildet for nasjonalt koronasertifikat (oppdrag 522)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 14. september 2021
24. sep

Tidspunkt for overgang til en normal hverdag med økt beredskap (oppdrag 528)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 20. september 2021

Revisjon av regjeringens langsiktige strategi for håndteringen av covid-19-pandemien og beredskapsplan for smitteverntiltak under covid-19-pandemien (oppdrag 529)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 20. september 2021

Samleoppdrag om innreiserestriksjoner, reiseråd, innreisekarantene, karantenehotell, bruk av koronasertifikat og testing ved innreise (oppdrag 530)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 22. september 2021

Tydeliggjøring av faglige veiledning av kommuner og råd til innbyggerne om nedjustert TISK i en normal hverdag med økt beredskap (oppdrag 536)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet 22. september 2021

17. sep Normal hverdag med økt beredskap herunder testing ved innreise (oppdrag 513 C)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 3. september 2021

Vurdering av hvilken risiko for sykdomsbyrde som skal legges til grunn for å akseptere avslutningen på pandemien (oppdrag 513 D)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 11. september 2021

17. sep Konkretisering av 513 C om innhold i en normal hverdag med økt beredskapsnivå m.m. (oppdrag 526)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 17. september 2021
17. sep Registreringsplikt i Innreiseregistreringssystemet (IRRS) for barn under 16 år (oppdrag 524)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet, FHI, Politidirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 10. september 2021
13. sept Rapportering fra Nasjonalt kontrollsenter for innreisende uke 31–34 (oppdrag 385)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet 6. september 2021
10. sep

Vurdering av forlengelse av de midlertidige bestemmelsene i smittevernloven §§ 4-3a (oppdrag 517)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 2. september 2021

Vurdering av forlengelse av smittevernloven § 4-3 andre og tredje ledd (oppdrag 519)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 3. september 2021

2. sep Vaksinerte tredjelandsinnbyggere (oppdrag 506 del 2)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 23. august 2021

Skottlands koronasertifikat (oppdrag 506 C)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 24. august 2021

2. sep Iverksetting av trinn 4 i gjenåpningsplanen (oppdrag 513 A)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 1. september 2021

Iverksetting av trinn 4 i gjenåpningsplanen og overgang til normal hverdag med økt beredskap – TISK (oppdrag 513 B)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 30. august 2021

Samleoppdrag om innreiserestriksjoner, reiseråd, innreisekarantene, karantenehotell og testing ved innreise (oppdrag 514)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 1. september 2021

Innretting av smittevernreglene og testing i skolen for å minimere fravær (oppdrag 515)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet, FHI, Utdanningsdirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 31. august 2021

August 2021

Publisert Oppdrag
27. aug Varighet av beskyttelse etter gjennomgått covid-19 (oppdrag 484)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 9. juni 2021

Varighet av beskyttelse etter gjennomgått covid-19 (oppdrag 484 A)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 13. juli 2021

Varighet av beskyttelse etter gjennomgått covid-19 (oppdrag 484 B)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 19. august 2021
17. aug Nord-Irlands COVID certificate (Oppdrag 506 B - del 1)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet med FHI og Politidirektoratet 12. august 2021
13. aug Tidspunkt for gjenåpning trinn 4 (oppdrag 494 del D)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 5. august 2021
13. aug Vurdering av krav til de som krysser Norges grenser ifm. avtalt eller fastsatt samvær eller delt bosted etter §6d første ledd (oppdrag 510)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 11. august 2021
13. aug Vaksinerte tredjelandsinnbyggere (Oppdrag 506 del 1 – sladdet versjon)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 5. august 2021
10. aug Unntak fra karanteneplikt for unge under 18 år (revidert svar på oppdrag 508)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 9. august 2021
6. aug Rapportering fra Nasjonalt kontrollsenter for innreisende uke 27–30 (oppdrag 385)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet 4. august 2021
2. aug Testarrangement i Bodø kommune (oppdrag 504)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 30. juli 2021

Juli 2021

Vurderinger og anbefalinger om covid-19 til Helse- og omsorgsdepartementet
Publisert Oppdrag
28. juli Gjenåpning trinn 4 (tillegg til oppdrag 494 (revidert 2.0))
Oppdraget er besvart 26. juli 2021

Gjenåpning trinn 4 (oppdrag 494 del Ba)
Oppdraget er besvart 14. juli 2021

Gjenåpning trinn 4 (oppdrag 494 del Bb revidert versjon)
Oppdraget er besvart 27. juli 2021

Test og innreiseregistrering på grensen (oppdrag 494 B – delbesvarelse)
Oppdraget er besvart 8. juli 2021

21. juli Rapportering fra Nasjonalt kontrollsenter for innreisende uke 23-26 (revidert svar på oppdrag 385)
Sendt av Helsedirektoratet 7. juli 2021
14. juli

Smittesituasjonen i Storbritannia med indisk virusvariant (oppdrag 482)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 1. juni 2021

Identifisere tiltak som gjør det mulig å håndtere en vesentlig økning i reisevolum (innspill til DSB på oppdrag 471)
Innspill sendt av Helsedirektoratet 1. juni 2021

6. juli

Vurdering av fortsatt behov for strenge innreiserestriksjoner (oppdrag 362)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 19. februar 2021

5. juli

Kystcruise på Svalbard og langs norskekysten - oppdrag om unntak fra ilandstigningsforbud for fullvaksinerte og personer som har gjennomgått covid-19 (oppdrag 495)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 25. juni 2021

5. juli

Revisjon av strategi og beredskapsplan for covid-19 (oppdatert svar på oppdrag 473)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 21. juni 2021

Innføring av trinn 4 i regjeringens plan for gradvis gjenåpning (korrigert svar på oppdrag 494)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 28. juni 2021

Vurdere lettelser i arrangementer hvor det brukes koronasertifikat (justert svar på tilleggsoppdrag 494 del A)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 26. juni 2021

2. juli Spørsmål om unntak fra krav til karantene og testing for nordisk innsatspersonell, personell fra Sivilforsvaret og polititjenestepersonell som returnerer fra utlandet (oppdrag 496).
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 25. juni 2021
1. juli Testing - indikasjoner, kapasitet, det offentliges ansvar (oppdrag 437).
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 14. mai 2021

Gå til arkiv

Først publisert: 01.07.2021 Sist faglig oppdatert: 31.12.2021 Se tidligere versjoner