Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Faglig grunnlag til Helse- og omsorgsdepartementet (covid-19) – arkiv 2021 første halvår

Oversikt for 2021 første halvår over faglige vurderinger og anbefalinger om covid-19 til Helse- og omsorgsdepartementet fra Helsedirektoratet i samarbeid med Folkehelseinstituttet.

Folkehelseinstituttet (FHI) publiserer også sine faglige råd og vurderinger på sine nettsider.

Tips: Vend mobil/nettbrett for bedre lesbarhet på liten skjerm.

Gå til faglige grunnlag: 20222021 - andre halvår, 2020

Juni 2021

Vurderinger og anbefalinger om covid-19 til Helse- og omsorgsdepartementet
Publisert Oppdrag
27. juni Mulige justeringer i reglene som gjelder unntak fra innreisekarantene for mannskap på passasjerskip i fast rute mellom norsk og utenlandsk havn (oppdrag 492)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 16. juni 2021
18. juni

Vurdering av smittesituasjon i forbindelse med mulig endring i Covid-19-forskriften om kystcruise på og rundt Svalbard og kystcruise langs norskekysten (oppdrag 372)

Vurdering av fortsatt behov for særskilte smittevernregler for Svalbard - del 2 (oppdrag 466)

Vurdering av fortsatt behov for særskilte smittevernregler for Svalbard (oppdrag 466)

Innreisevolum etter søknadsordning for arbeidsreisende (oppdrag 469)

Konkret forslag til bruk av koronasertifikat ved større arrangement pakkereiser og kystcruise - del 1 (oppdrag 474)

Samleoppdrag om innreiserestriksjoner karantenehotell reiseråd (oppdrag 477 477A og B (revidert svar))

Oppdragene er besvart av Helsedirektoratet og FHI

18. juni Plan for gjenåpning trinn 3 (oppdrag 478)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 11. juni 2021
16. juni Om karantene etter opphold til sjøs (oppdrag 443)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 7. mai 2021
16. juni Anbefaling om opphør av covid-19-forskriften kapittel 5B for Larvik kommune
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 9. juni 2021
15. juni

Oppdatering: 18. juni ble del 1 publisert på nytt uten sladding (se rad 18. juni for usladdet versjon).

Konkret forslag til bruk av koronasertifikat ved større arrangement, pakkereiser og kystcruise del 1 (oppdrag 474 del 1)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 4. juni 2021

Konkret forslag til bruk av koronasertifikat ved større arrangement, pakkereiser og kystcruise del 2 (oppdrag 474 del 2)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 9. juni 2021

10. juni Jevnlig tilbakerapportering til HOD fra Nasjonalt kontrollsenter for innreise – rapport fra ukene 19–22 (løpende oppdrag 385)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet 9. juni 2021
9. juni Innreisekarantene for fullvaksinerte (oppdrag 483)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 9. juni 2021
9. juni Janssen system (oppdrag 486)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 7. juni 2021

Oppdatert vedlegg: informasjon til befolkningen (oppdrag 486)
Oppdatert 8. juni 2021

9. juni Frivillig vaksinering (oppdrag 461)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 26. mai 2021

Frivillig vaksinering (oppdrag 461 – tillegg)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 1. juni 2021

8. juni Vurdering av antall personer på avslutninger i barnehage og på skole (oppdrag 480)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet, FHI og Utdanningsdirektoratet 3. juni 2021
8. juni Regulering av kjøreskolers virksomhet (oppdrag 459)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 25. mai 2021
4. juni Innreisekarantene og test av personer som er vaksinert eller har gjennomgått covid-19 (beskyttede) (oppdrag 463)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 28. mai 2021
3. juni Barn og unge under 18 år som reiser med foresatte som er beskyttet (oppdrag 485)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 2. juni 2021
3. juni Begrepene beskyttet og fullvaksinert i covid-19-forskriften (oppdrag 451)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 12. mai 2021
2. juni Anbefaling om opphør av statlig forskrift kapittel 5B for kommunene Skien, Porsgrunn og Bamble, og videreføring av statlig forskrift kapittel 5B for Larvik kommune
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 2. juni 2021
2. juni Kommunenes vaksinering (oppdrag 455 og 455B)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 27. mai 2021
1. juni Søknadsbasert ordning for arbeidsreisende og erfaring med gradvis åpning (oppdrag 413 del 1)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 7. april 2021

Søknadsbasert ordning for arbeidsreisende og erfaring med gradvis åpning (oppdrag 413 del 2)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 12. april 2021

Mai 2021

Vurderinger og anbefalinger om covid-19 til Helse- og omsorgsdepartementet
Publisert Oppdrag
27. mai Kategorisering av land ut fra smittesituasjon (oppdrag 470)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 25. mai 2021
25. mai Anbefaling om opphør av statlig forskrift kap. 5A-C for Lørenskog, Ullensaker, Lillestrøm, Rælingen, Nordre Follo og Ås kommune i Viken
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 25. mai 2021
21. mai Anbefaling om statlig forskrift i samsvar med covid-19-forskriften kapittel 5B for Larvik kommune
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 21. mai 2021
21. mai Utdyping av anbefaling fra oppdrag 441B – vurdering av behovet for sikker verifisering av dokumentasjon for unntak fra karanteneregler (oppdrag 464)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 19. mai 2021
21. mai Videre vurdering av bruk av koronasertifikat (oppdrag 442 del 1)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 14. mai 2021
21. mai Samleoppdrag om innreiserestriksjoner, reiseråd og karantenehotell (oppdrag 438)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 11. mai 2021

Samleoppdrag om innreiserestriksjoner, reiseråd og karantenehotell (oppdrag 438C)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 14. mai 2021

21. mai Plan for gjenåpning trinn 2 (oppdrag 432)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 14. mai 2021
21. mai Vurdering av karanteneplikt for journalister (oppdrag 450)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 11. mai 2021

Vurdering av unntak fra innreisekarantene i arbeidstiden for journalister (oppdrag 307)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 25. januar 2021

20. mai Anbefaling om forlenget varighet av statlig forskrift i samsvar med covid-19-forskriften kapittel 5B for kommunene Skien, Porsgrunn og Bamble
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 20. mai 2021
20. mai Anbefaling om videreføring av statlig forskrift kap. 5B for Lørenskog og Ullensaker kommune, samt endring til statlig forskrift kap. 5C for Lillestrøm, Rælingen, Nordre Follo, Ås, Bærum, Lier og Drammen kommune i Viken
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 20. mai 2021
19. mai Utfyllende svar på covid-19 oppdrag fra HOD 462 – Om geografisk omfordeling av covid-19-vaksiner
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 19. mai 2021
15. mai Forklaring av endringer i vaksinedistribusjonen på grunn av utvidet målrettet geografisk fordeling

Oppdrag 462 - knyttet til geografisk omfordeling
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 14. mai 2021

14. mai Slottets markering av 17. mai (oppdrag 448)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 6. mai 2021
14. mai Vurdering av behov for å presisere forskriftsregulering av arrangementer i anledning årets russefeiring (oppdrag 440)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 27. april 2021

Om arrangementsreglenes anvendelse på opphold og sammenkomster i russebusser mv. (tilleggsoppdrag 440b)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 4. mai 2021

Om råd og regler for russen (oppdrag 458)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 11. mai 2021
12. mai Om den indiske virusvarianten (oppdrag 441C)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 12. mai 2021
12. mai Jevnlig tilbakerapportering til HOD fra Nasjonalt kontrollsenter for innreisende. Rapport fra ukene 15–18 (løpende oppdrag 385)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet 12. mai 2021
12. mai Unntak fra innreisekarantene for mannskap (oppdrag 419)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 13. april 2021
12. mai Notat om vurdering av åpning av utendørs tilbud for treningssentre i covid-19-forskriften § 17a første ledd bokstav a (løpende oppdrag 326)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 10. mai 2021
8. mai Anbefaling om tiltak etter covid-19-forskriften kapittel 5B for kommunene Skien, Porsgrunn og Bamble
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 8. mai 2021
7. mai Anbefaling om videreføring av statlig forskrift kap. 5B for kommunene Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen, Nordre Follo, Ås, Bærum, Lier, Drammen og Ullensaker, og oppheving av statlig forskrift for kommunene Enebakk, Frogn, Vestby, Indre Østfold, Fredrikstad
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 7. mai 2021
7. mai Oppfølging til oppdrag 441 om behov for skjerpede innreisetiltak på bakgrunn av situasjonen i India (oppdrag 441B)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 4. mai 2021

Tilleggsoppdrag om Storbritannia (oppdrag 441B)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 5. mai 2021
6. mai Råd og anbefalinger for sosial kontakt og sammenkomster i private hjem (korrigert svar på oppdrag 442 del 2)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 4. mai 2021
5. mai Videre vurdering av mulige tiltak og lettelser for vaksinerte, herunder bruk av koronasertifikat (oppdrag 422)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 22. april 2021
5. mai Rammer for utendørsarrangementer gjennom sommeren (oppdrag 439)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 30. april 2021.
5. mai Vurdering av gjenåpning av seriespill og treningskamper, samt av tiltaksnivået i toppidretten (oppdrag 435)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 28. april 2021
3. mai Oppdrag 422b - Videre vurdering av mulige tiltak og lettelser for vaksinerte, herunder bruk av koronasertifikat
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 28. april 2021

April 2021

Vurderinger og anbefalinger om covid-19 til Helse- og omsorgsdepartementet
Publisert Oppdrag
30. april Anbefaling om endring til statlig forskrift kap. 5B for Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen og Ullensaker kommune, og oppheving av statlig forskrift for Eidsvoll og Nannestad kommune
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 30. april 2021
30. april Vurdering av om innreiserestriksjonene skal videreføres (oppdrag 420)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 12. april 2021
30. april Oppdrag 427 del 2c - Vurdering av justeringer i covid-19-forskriften kapitler 5A-5C
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 26. april 2021

Oppdrag 427 del 2 - Vurdering av justeringer i covid-19-forskriften kapitler 5A-5C
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 16. april 2021
28. april Om situasjonen i India og eventuelle behov for skjerpede innreisetiltak (oppdrag 441)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 27. april 2021
27. april Vurdering av kravet om fullvaksinasjon ved unntak fra innreisekarantene for helsepersonell i kritiske funksjoner (oppdrag 374)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 4. mars 2021
26. april Unntak fra krav om test på dag 7 for mannskap (oppdrag 401)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 23. mars 2021
23. april Bedre tilgang til informasjon i innreiseregisteret og MSIS (oppdrag 300B)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet 11. februar 2021
22. april Anbefaling om videreføring av statlig forskrift kap. 5A for Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen og Ullensaker, nedjustering eller videreføring av forskrift kap. 5B for 17 kommuner i Viken og oppheving av statlig forskrift for 18 kommuner i Viken fra 26.04.21
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 22. april 2021
22. april Svar på covid-19-oppdrag 408 om å vurdere innføring av obligatorisk testing på grensen av yrkessjåfører.
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 14. april 2021
22. april

17. mai-feiring (oppdrag 417)

17. mai-feiring (tilleggsoppdrag 417 B)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 9. april og 15. april 2021
22. april Anbefaling om opphør av nasjonale tiltak etter covid-19-forskriften i kommunene Holmestrand, Horten, Tønsberg, Færder, Sandefjord, Larvik, Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan fra 23.04.2021 kl. 00.00
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 22. april 2021
21. april Oppdragstekst: Oppdatering av oppdrag 405 - koronasertifikat (digitalt grønt sertifikat)

Oppdragstekst: Tilleggsoppdrag 405B – forsert fremdrift for koronasertifikat

Besvarelse: Forsert fremdrift for koronasertifikat (oppdrag 405B)

Besvart av Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Norsk helsenett og Direktoratet for e-helse 30. mars 2021

21. april Om organisering og finansiering av testing (oppdrag 353)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 17. februar 2021

Om organisering og finansiering av testing for covid-19 (oppdrag 353b)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet 27. februar 2021

Svar på tilleggsspørsmål (oppdrag 353b)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet 12. mars 2021

19. april Testing på grensen av samfunnskritisk personell og barn under 12 år (oppdrag 421)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 12. april 2021
15. april Jevnlig tilbakerapportering til HOD angående Nasjonalt kontrollsenter for innreisende; uke 11-14 (oppdrag 385)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet 14. april 2021

Merk: revidert svar ble publisert 21. april og erstattet dokumentet som ble publisert 15. april.
15. april Om evt. utvidet innreise for arbeidsreisende (oppdrag 394)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 11. mars 2021
15. april Vurdering av justeringer i covid-19-forskriften kapitler 5A-5C (oppdrag 427 del 1)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 13. april 2021
15. april Smittevernfaglige råd om prostitusjon (oppdrag 366)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 26. februar 2021
13. april Vurdering av de nasjonale tiltakene fra mars 2021 (oppdrag 376)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 11. april 2021

Vurdering av nasjonale tiltak for organisert idrett april 2021 (oppdrag 418)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 9. april 2021
10. april Anbefaling om oppheving av tiltak etter covid-19-forskriften kap. 5A for kommunene Haugesund, Karmøy, Tysvær, Vindafjord, Bokn, Sveio og Utsira fra midnatt natt til 12. april 2021
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet 10. april 2021
10. april Anbefaling om videreføring av tiltak etter covid-19-forskriften kap. 5A for 20 kommuner i Viken, endring av tiltak etter kap. 5B for 19 kommuner i Viken og avvikling av tiltak for 12 kommuner i Viken, samt for Gran kommune i Innlandet fra midnatt natt til 12. april 2021
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet 10. april 2021
9. april Om vaksinepass (oppdrag 305)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 28. januar 2021

Om etablering av vaksinepass (oppdrag 355)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 22. februar 2021
9. april Anbefaling om nedjustering av tiltak etter covid-19-forskriften til kapittel 5B for kommunene Holmestrand, Horten, Tønsberg, Færder, Sandefjord og Larvik fra 12. april 2021
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet 9. april 2021
9. april Anbefaling om avvikling av tiltak etter covid-19-forskriften kapittel 5A og 5C for kommuner i Salten fra 12. april 2021
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet 9. april 2021
8. april Anbefaling om innføring av tiltak etter covid-19 forskriften kapittel 5B (omregulering fra 5A) for Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan fra og med 9. april kl. 00.00 til og med 22. april 2021
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet 7. april 2021
7. april Jevnlig tilbakerapportering til HOD angående Nasjonalt kontrollsenter for innreisende (oppdrag 385)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet 15. mars 2021
7. april

Utkast til plan for gradvis gjenåpning (oppdrag 425)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 31. mars 2021

Om vurdering av strategi og smitteverntiltak i takt med økende vaksinasjonsdekning (oppdrag 346)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 16. mars 2021

Vedlegg til oppdrag 346
(lagt inn 18. mai 2021)

Svar på tilleggsoppdrag (oppdrag 346)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 25. mars 2021

Modelleringsrapport (oppdrag 346)
Rapporten er levert av FHIs covid-19-modelleringsteam 18. mars 2021

Covid-19 – Samfunnsøkonomiske vurderinger, tredje rapport, del II
Rapporten er levert 15. mars 2021 av ekspertgruppe ledet av professor Holden, på oppdrag fra Helsedirektoratet.

1. april Anbefaling om videreføring av covid-19-forskriften kap. 5A i Vestfold og Telemark
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 1. april 2021

Mars 2021

Vurderinger og anbefalinger om covid-19 til Helse- og omsorgsdepartementet
Publisert Oppdrag
31. mars Vurdering av forskriftsendringer (oppdrag 326 og 358)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet 18. mars 2021.
25. mars Vurdering av nasjonale tiltak for organisert idrett, del 1 og del 3 (oppdrag 384)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 17. mars 2021.
25. mars Vurdering av unntak for lavterskeltilbud til mennesker med rusavhengighet (oppdrag 404)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 19. mars 2021.
24. mars Råd til arbeidspendlere mm (oppdrag 410)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 23. mars 2021
23. mars Om oppfølging av vurderinger av forsterkede nasjonale tiltak (oppdrag 409)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 23. mars 2021
23. mars Om faglig vurdering av smittevernanbefalinger mars 2021 (oppdrag 393)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 10. mars 2021
19. mars Anbefaling om innlemmelse i covid-19 forskriften kap. 5A for kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan fra 19. mars klokken 24.00
18. mars Anbefaling om videreføring av nasjonale tiltak etter covid-19 forskriften kapittel 5A og 5C for kommuner i Salten fra 17. mars 2021
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 17. mars 2021
17. mars Karantene for vaksinert helsepersonell i sykehusene (oppdrag 398)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 16. mars 2021
16. mars Anbefaling om statlig forskrift for kommunene Tønsberg, Færder, Sandefjord, Larvik, Horten og Holmestrand fra 16.03.2021 kl. 24.00
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 16. mars 2021
16. mars Anbefaling om statlig forskrift for kommunene Haugesund, Karmøy, Tysvær,
Vindafjord, Bokn, Sveio og Utsira fra 16.3.2021 kl. 24.00

Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 16. mars 2021
15. mars Anbefaling om statlig forskrift for kommunene i Viken og Gran kommune i Innlandet fra midnatt natt til 16.3.2021
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 15. mars 2021
12. mars Anbefaling om innføring av nasjonale tiltak etter covid-19 forskriften kapittel 5A-C for kommuner i Salten fra midnatt natt til 13. mars 2021
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 12. mars 2021
12. mars Anbefalinger for påskeferien og tilleggsspørsmål om religiøse samlinger (oppdrag 350, del 2)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 10. mars 2021
12. mars Om vurdering av fortsatt behov for strenge innreiserestriksjoner (oppdrag 379)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 10. mars 2021
10. mars Anbefaling om endring i statlig forskrift for Holmestrand kommune. Kommunen ønsker å omfattes av kapittel 5A fra 11.3.2021 kl. 12.00
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 10. mars 2021
9. mars Vurdering om innføring av forsterkede tiltak etter covid-19-forskriftens kapittel 5A-C og nasjonal tiltaksliste (oppdrag 388)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 5. mars 2021
9. mars Vurdering av smitteutviklingen og eventuelt behov for sterke tiltak nasjonalt og lokalt (oppdrag 378 del 1)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 3. mars 2021
9. mars Vurdering av tiltaksnivå for Oslo og omkringliggende kommuner i Viken samt Kristiansand og omkringliggende kommuner fra 1.3.2021 (oppdrag 378 del 2)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 1. mars 2021
9. mars Vurdering av behov for endringer i covid-19-forskriften kapittel 5A. Antallsbegrensning i begravelser og bisettelser og åpning for gjennomføring av vielser (løpende oppdrag 326 og 358 del 3)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet 3. mars
8. mars Bistand til transport ifm. hhv vaksinering og testing (oppdrag 349)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 19. februar 2021
4. mars Anbefaling om statlig forskrift for kommunene Tønsberg, Færder, Sandefjord, Larvik, Horten og Holmestrand fra 5.3.2021 kl. 00.00
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 4. mars 2021
4. mars Partner til stede før og etter fødsel (oppdrag 364)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 26. februar 2021

Februar 2021

Vurderinger og anbefalinger om covid-19 til Helse- og omsorgsdepartementet
Publisert Oppdrag
26. feb Grensependlere mellom Sverige/Finland og Norge (oppdrag 369)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 24. februar 2021

Svar på tilleggsspørsmål fra HOD (oppdrag 369)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 24. februar 2021
24. feb Lettelser for fullvaksinerte eldre (oppdrag 352)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 16. februar 2021

Svar på oppfølgingsspørsmål fra HOD (oppdrag 352)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 22. februar 2021
19. feb Vurdering av tiltaksnivå for vestlandskommuner fra 23. februar (oppdrag 363)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 19. februar 2021
19. feb Tydeliggjøre anbefalinger knyttet til covid-19-forskriftens kapittel 5A flg. (oppdrag 359)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 17. februar 2021
19. feb Endringer i covid-19-forskriften kapitler 5A til 5D (oppdrag 358 del 1 og tilleggsoppdrag 358B)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 12. og 17. februar 2021
19. feb Innstramminger innreise mm - plan for lettelser av tiltak på sikt (oppdrag 348)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 11. februar 2021
19. feb Vurdering av innføring av snever søknadsordning for unntak fra innreiserestriksjoner for arbeidsreisende (oppdrag 360)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 16. februar 2021
19. feb Vurdering av unntakene i innreisekarantene, test på grensen og kravet til attest for negativ test tatt 24 før ankomst til Norge (oppdrag 351)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 11. februar 2021
19. feb Obligatorisk test døgn 7 (oppdrag 361)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 16. februar 2021
19. feb Fornyet vurdering av fastmonterte seter (oppdrag 312 og 312 b)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 11. og 16. februar 2021
19. feb Vurdering av forbud mot skjenking (oppdrag 309)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 12. februar 2021
19. feb Helhetlig vurdering av de nasjonale tiltakene fra februar (oppdrag 342 + tillegg)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 15. og 16. februar 2021
19. feb Anbefalinger for vinterferien (oppdrag 350 del 1, usladdet versjon publisert 23.2.21)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 11. februar 2021
18. feb Unntak fra innreisekarantene for vaksinert samfunnskritisk helsepersonell (oppdrag 356)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 16. februar 2021
17. feb Vurdering av tiltaksnivå for kommuner fra 15. februar 2021 (oppdrag 354)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 12. februar 2021
16. feb Vurdering av tiltaksnivå for kommuner fra 18. februar (Oslo og Viken) (oppdrag 357)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 16. februar 2021
12. feb Nasjonalt telefonsenter for oppfølging av innreisende (oppdrag 337)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 2. februar 2021
12. feb Nasjonalt telefonsenter for oppfølging av innreisende (oppdrag 298)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 18. januar 2021

​​​​​​Tilleggsrapport: Nasjonalt telefonsenter for oppfølging av innreisende (tillegg til oppdrag 298)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet 23. januar 2021
10. feb Vurdering av fortsatt behov for strenge innreiserestriksjoner (oppdrag 343)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 5. februar 2021
10. feb Vurdering av innstramminger i innreiserestriksjonene som tiltak mot importsmitte (oppdrag 314)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 22. januar 2021
9. feb Vurdering av tiltaksnivå for kommuner fra 11. februar (oppdrag 347)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 9. februar 2021

9. feb

Unntak fra karanteneplikt for arbeidsreisende fra EU/EØS (oppdrag 107)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 15. juni 2020
7. feb Anbefaling om nasjonalt vedtak for Bergen og enkelte omkringliggende kommuner
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 6. februar 2021
5. feb Helsedirektoratet om oversikt over tilsyn og kontroll i kommunene, vurdering og mulige tiltak (oppdrag 296)

​​​​​Folkehelseinstituttet om oversikt over tilsyn og kontroll i kommunene, vurdering og mulige tiltak (oppdrag 296)

​​Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 19. januar 2021
2. feb Vurdering av tiltaksnivå for kommuner fra 3. februar (oppdrag 344)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 2. februar 2021
2. feb Anbefaling om sentralt vedtak for å sikre koordinerte tiltak, gjeldende fra midnatt natt til 1. februar, etter utbrudd i Halden
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 31. januar 2021
2. feb Ulike scenarier for fremtidig utvikling i pandemien (oppdrag 319)
(tabell på vedleggets side 22 er korrigert 6. feb 2021)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 25. januar 2021
1. feb Vurdering av innreisekarantene for Svalbard (oppdrag 328)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 26. januar 2021

Januar 2021

Vurderinger og anbefalinger om covid-19 til Helse- og omsorgsdepartementet
Publisert Oppdrag
30. jan Vurdering av unntaket for gjennomgått covid-19 (oppdrag 333)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 29. januar 2021
30. jan Vurdering av smittesituasjonen opp mot de forsterkede tiltak mot enkelte kommuner (oppdrag 329)

Helsedirektoratets svar på to tilleggsspørsmål fra HOD (oppdrag 329)

Oppdatert liste og kart over kommuner ifm. revisjon av covid-19-forskriften kapittel 5A og 5B (oppdrag 329)

Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 28. og 29. januar 2021
29. jan Styrking av overvåkingssystemene vedrørende covid-19 (oppdrag 84)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 12. juni 2020
29. jan Utrede løsninger for tilfredsstillende varsling til kommunelegen om nye smittetilfeller (oppdrag 129)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet 15. september 2020

29. jan

Vurdering av stenging av møbelvarehus eller varehus, aktualisert av spørsmål om stenging av IKEA (oppdrag 332)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 26. januar 2021
28. jan Helsedirektoratets svar på oppdrag 269 om antall personer i begravelse
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 13. januar 2021
27. jan Vurdering av innstramminger i innreiserestriksjonene som tiltak mot importsmitte med (oppdrag 325)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 26. januar 2021
26. jan Vurdering av forkortet smittekarantene ved testing (oppdrag 304)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 19. januar 2021
24. jan Unntak fra kravet om stenging for Vinmonopolets utsalg (oppdrag 322)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 23. januar 2021
24. jan Anbefaling om sentralt vedtak for å sikre koordinerte tiltak i flere kommuner i Viken (oppdrag 324)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 24. januar 2021
24. jan Svar på oppdrag om mutert virus (oppdrag 310)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 22. januar 2021
23. jan Svar på oppdrag om skianlegg (oppdrag 323)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 23. januar 2021
23. jan Anbefaling om sentralt vedtak for å sikre koordinerte tiltak i kommuner rundt Nordre Follo
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 22. januar 2021
22. jan Vurdering av internasjonale idrettsarrangementer vinter 2021 - del 1 og 2 (oppdrag 286)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 12. januar 2021
20. jan Regulering av butikker og kjøpesenter mv (oppdrag 283 del1)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 8. januar 2021
18. jan Revidert svar om tiltaksvurdering januar 2021 (oppdrag 264)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 14. januar 2021
15. jan Svar på hastetillegg til oppdrag 264
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 14. januar 2021
15. jan Ny vurdering vedrørende karantene for militært personell (oppdrag 285)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 7. januar 2021
13. jan Situasjonsvurdering og forslag til tiltak
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet 10./11. januar 2021
11. jan Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar på overordnet smittevernfaglig vurdering av strenge tiltak (oppdrag 256)

​​​​​​Folkehelseinstituttets svar på overordnet smittevernfaglig vurdering av strenge tiltak (oppdrag 256)

​​​Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 11. desember 2020
8. jan Råd til kommuner om smitteverntiltak (oppdrag 222)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 17. november 2020
7. jan Iverksettelse av endringer for varemesser og midlertidige markeder (oppdrag 204) (Denne besvarelsen endret etatenes anbefaling om varemesser i oppdrag 110)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 30. oktober 2020
7. jan Revidert svar om løpende vurdering av Covid-19-forskriften - Delleveranse 4 - Vurdering av smitteverntiltakene for arrangementer (Oppdrag 110 nr. 1 og 2, usladdet versjon) (Anbefaling om varemesser ble endret gjennom oppdrag oppdrag 204, 30. oktober)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 21. oktober 2020
3. jan Anbefalinger om kortvarige forsterkede smitteverntiltak
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 2. januar 2021
1. jan Ny vurdering av fly fra Storbritannina (oppdrag 281)
Oppdraget er besvart av Helsedirektoratet og FHI 28. desember 2020

Fra 2021 publiseres oppdragene sortert etter når de ble offentliggjort, ikke etter når de ble levert til Helse- og omsorgsdepartementet.

Først publisert: 01.01.2021 Sist faglig oppdatert: 28.06.2021 Se tidligere versjoner