Legemidler og medisinsk utstyr

Sammen med Legemiddelverket og Mangelsenteret har Helsedirektoratet vurdert hvilke legemidler vi bør ha utvidet beredskap på i forbindelse med utbrudd av covid-19.

Helsedirektoratet har ansvar for å koordinere arbeidet med forsyningssikkerhet av legemidler i samarbeid med andre aktører som Statens legemiddelverk, Folkehelseinstituttet, de regionale helseforetakene og kommunene.

Helsemyndighetene har inngått avtale med de tre store legemiddelgrossistene om utvidelse av beredskapslagrene, og ber dem kjøpe inn legemidler som er viktige i primærhelsetjenesten. Den praktiske forvaltningen av avtalene om beredskapslagring av legemidler til primærhelsetjenesten er delegert til Statens legemiddelverk.

I dialog med Sykehusinnkjøp arbeides det med utvidelse av lager for h-reseptlegemidler og utvidelse av lager for legemidler til bruk i spesialisthelsetjenesten (antibiotika og intensivlegemidler) som kan være viktige i forbindelse med utbrudd av covid-19. Eventuelle spørsmål om legemiddelforsyning rettes til Statens legemiddelverk.

Rasjonering av legemidler

Legemiddelverket har innført rasjonering av viktige legemidler og andre tiltak for å sikre tilgangen på legemidler under koronapandemien. Listen over disse legemidlene blir fortløpende oppdatert av Legemiddelverket.

Se oppdatert liste på Legemiddelverkets nettsider.

Utvikling av vaksiner

Myndighetene verden over støtter forskere og firmaer i utviklingen av vaksiner og andre legemidler mot virussykdommen. Det pågår utprøving av en rekke legemidler mot Covid-19, og Norge samarbeider tett med EU for å legge til rette for rask utvikling av slike legemidler. Det vil ta mange måneder før noe vaksine kan testes ut i større skala.

Les mer om utvikling og utprøving av legemidler og vaksiner mot Covid-19 på Legemiddelverket.

Apotek

Apotekene i Norge har en samfunnskritisk funksjon med å sikre at legemidler, medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler er tilgjengelig for befolkningen.

Apotekforeningen har tatt på seg ansvaret for koordinering av mange tiltak i apotekbransjen, og har løpende dialog med helsemyndighetene. Les mer om dette på deres hjemmesider.


Apotekforeningen har en oversikt over midlertidig stengte apotek pga koronasituasjonen.

Først publisert: 26.03.2020 Sist faglig oppdatert: 31.03.2020