Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Brev fra Helsedirektoratet (covid-19)

Brev sendt til helsetjenesten, kommuner, statsforvaltere og andre offentlige instanser.

Tips: Vend mobil/nettbrett på langs for bedre lesbarhet på liten skjerm.

Juni 2022

Dato Tittel Innhold Mottaker
22. juni Testing for covid-19 til reiseformål – Brev til landets statsforvaltere
 • Testing for covid-19 til reiseformål
 • De midlertidige unntakene i lov- og regelverk som la til rette for testing uten forutgående henvisning fra lege, vil utløpe fra 1. juli.
 • Landets kommuner
20. juni Kommunenes beredskap for testing og smittesporing  Brev til landets statsforvaltere
 • Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra departementet å kartlegge kommunenes beredskap for testing og smittesporing. 
 • Helsedirektoratet ber statsforvalterne bidra til en stikkprøvebasert undersøkelse ved å velge ut 3 kommuner i sin region og innhente noen opplysninger som vi trenger for å kunne svare ut oppdraget.
 • Landets statsforvaltere

April 2022

Dato Tittel Innhold Mottaker
8. april Endring av rådene ved nyoppståtte luftveissymptomer, testing for covid-19 og beredskap for testing for covid-19
 • Endring av råd ved nyoppståtte luftveissymptomer og testing for covid-19
 • Beredskap for testing
 • Selvregistrering av positive tester
 • Testing til koronasertifikat
 • Landets kommuner
8. apr Informasjon til kommuner om videre beredskap ved grenseoverganger
 • Ny strategi og beredskapsplan for håndtering av covid-19-pandemien fra regjeringen
 • Konsekvenser for teststasjoner ved grenseoverganger
 • Landets statsforvaltere
 • Landets kommuner

Mars 2022

Dato Tittel Innhold Mottaker
23. mars Covid-19 - Rapportering fra RHF-ene til Helsedirektoratet opphører fra 23.03.2022
 • Det er besluttet av Helse- og omsorgsdepartementet at RHF-ene ikke lenger skal rapportere daglig til Helsedirektoratet om antall innlagte på sykehus med covid-19
 • Regionale helseforetak
10. mars Avvikling av anbefaling om 24-timers svartid for NAT/PCR-analyser
 • Laboratoriene trenger ikke lengre å tilstrebe 24-timers svartid for NAT/PCR-analyser.
 • Landets kommuner
7. mars Helsedirektoratet ber kommunene opprettholde systemet for selvregistrering av positivt resultat på selvtester
 • Helsedirektoratet ber kommunene opprettholde systemet for selvregistrering av positivt resultat på selvtester
 • Forslag til tekst til kommunens nettsider
 • Forslag til tekst i tekstmelding til dem som registrerer positivt testresultat
 • Landets kommuner
1. mars Anbefalinger om testing av barn og unge, koronasertifikat og testtilbud i kommunene
 • Testtilbud i kommunene
 • Testing av barn og unge
 • Kommunens plikt til å skrive ut koronasertifikat
 • Landets statsforvaltere
 • Landets kommuner

Februar 2022

Dato Tittel Innhold Mottaker
25. februar Avvikling av Covid-19-retningslinje for jevnlig testing og bruk av munnbind av ansatte i helse- og omsorgstjenesten som ikke er fullvaksinert
 • Informasjon om at retningslinjen for jevnlig testing og bruk av munnbind for ansatte i helse- og omsorgstjenesten
  som ikke er fullvaksinert avvikles fra og med 25. februar 2022.
 • Landets statsforvaltere
 • Landets kommuner
 • Regionale helseforetak
11. februar To nye indikatorer i daglig rapportering om innlagte på sykehus og justerte definisjoner
 • Nye indikatorer
 • Oppdaterte definisjoner
 • RHF-ene
11. februar Innspill til arbeidet med pakker med smitteverntiltak ved ulike tiltaksnivå
 • Helsedirektoratet ber om innspill til
  arbeidet med pakker med smitteverntiltak ved ulike tiltaksnivå fra fylkeskommunene og
  kommunene, via statsforvalterne.
 • Landets statsforvaltere
2. februar

Informasjon om videre drift og beredskap ved grenseteststasjoner

 

Presisering av brev av 2. februar om videre drift og beredskap ved grenseteststasjoner

 • Om hvilke konsekvenser endringene i innreisetiltakene får for kommuner med teststasjon på grensen. 
 • Landets statsforvaltere 
 • Landets kommuner

Januar 2022

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet i januar 2022
Dato Tittel Innhold Mottaker
28. januar Endringer i bruk av hurtigtester og innrapportering av positive selvtester
 • Endringer i bruk av hurtigtester
 • Forenklet innrapportering av positive selvtester
 • Landets kommuner
25. januar Prioritering av bruk av selvtester i kommunene
 • Råd om hvordan kommunene skal prioritere selvtester dersom det oppstår en mangelsituasjon.
 • Landets kommuner
25. januar Informasjon om endring av rutiner for bekreftende PCR-analyse ved positiv selvtest for covid-19 og selvregistrering i kommunale smittesporingssystemer
 • Informasjon til de regionale helseforetakene om endringer i rutiner for
  bekreftelse av positiv selvtest med PCR-analyse.
 • Regionale helseforetak
 • Mikrobiologiske laboratorier, og private laboratorier
23. januar Informasjon om endring i rutiner for bekreftende PCR-test og selvregistrering av positiv
selvtest for covid-19
 • Endring i rutiner for bekreftende PCR-test ved positiv selvtest
 • Innføring av selvregistrering av positiv selvtest i kommunens digitale
  smittesporingssystemer.
 • Landets kommuner
 • Landets statsforvaltere
19. januar Fastleger og fysioterapeuter med driftsavtale kan få smittevernutstyr og testutstyr relatert til covid-19 kostnadsfritt fra kommunen
 • Helsedirektoratet anbefaler at fastleger og fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen kan motta smittevernutstyr og testutstyr relatert til covid-19 kostnadsfritt fra kommunen i 2022.
 • Landets kommuner
 • Landets statsforvaltere
17. januar Selvtester og logistikk
 • Brev til landets kommuner og statsforvaltere om selvtester og logistikk
 • Landets kommuner
 • Landets statsforvaltere
14. januar Anbefalinger til kommunene om oppstart og avslutning av jevnlig testing for covid-19 i barnehager, skoler, høgskoler og universiteter
 • I kommuner med høyt smittenivå vil jevnlig testing av barn og ungdommer redusere spredningen av SARS-CoV-2-viruset i barnehager, skoler, høgskoler og universiteter.
 • Jevnlig testing anbefales utført 2 ganger per uke. Ved større eller uoversiktlige utbrudd kan man vurdere å øke hyppigheten til 3 ganger per uke i 2-3 uker.
 • Landets kommuner
13. januar Screening for omikron-varianten – Oppdatert vurdering  
 • Regionale helseforetak
11. januar Vedtak om unntak fra gjeldende regelverk for medisinsk utstyr for ompakking av selvtester
(5-pk) som deles ut i kommunene (Nadal)
 • Helsedirektoratet fattet 7. desember 2021 vedtak som tillater ompakking
  av tester fra Roche (produsert av SD Biosensor) og Siemens (produsert av Healgen Scientific),
  levert i pakker à 5 tester.
  Det er nå behov for tilsvarende unntaksvedtak for tester av typen NADAL® COVID-19 Ag Test fra
  produsent nal von minden GmbH, levert av Medipartner.
 • Landets kommuner
6. jan Redegjørelse om ansvarsforhold ved grenseoverganger
 • Redegjørelse om ansvarsforhold ved grenseoverganger, spesielt knyttet til hva kommunen skal gjøre i forbindelse med testing av innreisende.
 • Landets statsforvaltere

Desember 2021

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet i desember 2021
Dato Tittel Innhold Mottaker
29. des Testing av utenlandske borgere som skal forlate Norge via Sverige
 • Informasjon til kommunene om testing av utenlandske borgere som skal forlate Norge via Sverige
 • Landets kommuner
29. des Anbefalt prioritering ved mangel på selvtester til bruk ved skolestart
 • Prioriteringsliste for utlevering og bruk av selvtester, inkludert anbefalt prioritering blant ansatte og elever i barnehager og skoler
 • Landets kommuner
 • Landets statsforvaltere
23. des Prioritering i bruk av covid-19-tester neste 3-4 uker
 • Prioriteringsliste for utlevering og bruk av selvtester de neste 3-4 ukene
 • Landets kommuner
 • Landets statsforvaltere
20. des

Økt smitte, kapasitetsutfordringer og eventuelt behov for bruk av fullmakter i helseberedskapsloven - Kommunene

 • Helsedirektoratet ber kommunene forberede seg på en større smittebølge

 • Mulige virkemidler til støtte for kommunene ved mobilisering av personell

 • Landets kommuner 
20. des

Økt smitte, kapasitetsutfordringer og eventuelt behov for bruk av fullmakter i helseberedskapsloven - De regionale helseforetakene

 • Støtte i helseberedskapsloven til mobilisering av ressurser

 • Oversikt over situasjonen i helsetjenesten

 • Informasjonsutveksling mellom Helsedirektoratet og RHF de kommende uker

 • Regionale helseforetak
17. des Opprettholdelse av tilbud til utsatte barn, unge og barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner

Felles brev fra Bufdir, FHI og Helsedirektoratet:

 • Særskilt oppmerksomhet mot utsatte barn, unge og familier
 • Tilgjengelige tjenester gjennom juleferien
 • Fritidsaktiviteter og lavterskeltilbud til utsatte barn og unge
 • Statsforvaltere
 • Landets kommuner
16. des Prøvesvar – endringer i praksis
 • Anbefalinger for svartid og oppfølging av prøvesvar. 
 • Landets kommuner
 • Regionale helseforetak
 • Mikrobiologiske laboratorier
14. des Prioritering for bruk av selvtest
 • Liste over hvilke grupper som bør prioriteres for selvtesting
 • Liste over hvilke grupper som bør nedprioriteres for selvtesting
 • Oppfølging etter selvtesting
 • Landets kommuner
 • Kopi: Statsforvalterne og regionale helseforetak
10. des Rapportering i helgene fra og med lørdag 11. desember - rapportering om antall pasienter innlagt på sykehus med covid-19
 • Helse- og omsorgsdepartementet har bedt de regionale helseforetakene om å rapportere antall pasienter innlagt på sykehus med covid-19 også i helgene
 • Regionale helseforetak
 • Kopi: Helse- og omsorgsdepartementet
9. des Vedtak om unntak fra gjeldende regelverk for medisinsk utstyr for ompakking av selvtester som deles ut i kommunene
 • Oppdeling av forpakningene med 5 selvtester kan kun gjøres når det er helt nødvendig og frem til enkeltpakkede tester er tilgjengelig.
 • Kommunen må forsikre seg om at ompakking og utlevering skjer på en måte som ikke forringer eller ødelegger testene.
 • Kopi av produsentens bruksanvisning skal deles ut sammen med enkelttestene.
 • Landets kommuner
7. des Første fordelingsberegning i nytt system for utlevering av selvtester til landets kommuner
 • Liste over kommuner som mottar selvtester i første utsendelse (uke 49 og 50)
 • Landets statsforvaltere
6. des Foreløpig informasjon om fordelingsberegning av selvtester til landets kommuner
 • Oppfølging av nytt system for
  utlevering av selvtester (se brev 2. des)
 • Så langt lageret rekker vil kommunene med lavest innrapportert lagerstatus fordelt på innbyggertall få tilsendt tester først.
 • Oversikt over disse kommunene sendes ut i nytt brev 7. desember.  
 • Landets kommuner
4. des Bruk av PCR ved offentlig teststasjon etter innreise til Norge
 • Begrenset antall selvtester
 • Bruk av PCR ved offentlig teststasjon etter innreise
 • Økt testvolum
 • Regionale helseforetak
 • Statsforvaltere
 • Landets kommuner
2. des Nytt system for utlevering av selvtester
 • Helsedirektoratet vil fra torsdag 2. desember 2021 jevnlig sende ut tester, og stenge for bestillinger av tester.
 • Landets kommuner

November 2021

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet i november 2021
Dato Tittel Innhold Mottaker
30. nov Innreise fra utlandet - Nye råd og krav som
følge av den nye bekymringsfulle virusvarianten omikron
 • Nye innreisetiltak
 • Spesielt for kommuner med grensestasjoner
 • Oppfølging av personer som kommer fra de aktuelle landene
 • Politiets grensekontroll
 • Karantene og karantenehotell
 • Landets kommuner
28. nov Behov for forsterket overvåkning av virusvarianter i forbindelse med ny bekymringsvariant
 • Behov for igjen å initiere intensivert overvåking av virusvarianter i Norge.
 • Regionale helseforetak
22. nov Covid-19 retningslinje for jevnlig testing og bruk av munnbind av ansatte i helse- og
omsorgstjenesten som ikke er fullvaksinerte
 • Hvordan iverksette jevnlig testing av ikke-fullvaksinerte ansatte
 • Føringer for bruk av munnbind
 • Sjekkliste for arbeidsgivere
 • Kommuner
 • Statsforvaltere
 • Regionale helseforetak
 • Private, kommersielle og ideelle leverandører av helse- og omsorgstjenester
10. nov Presiseringer rundt testing og forskriftsfesting av tiltak i kommunene
 • Bruk av selvtester
 • Behov og lagerstatus for selvtester
 • Forskriftsfesting av tiltak
 • Landets kommuner
 • Statsforvaltere
4. nov Råd til landets kommuner om håndtering av økende covid-19 smitte og risiko for økt belastning på helse- og omsorgstjenestene
 • Råd om håndtering av økende covid-19-smitte
 • Landets kommuner

Oktober 2021

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet i oktober 2021
Dato Tittel Innhold Mottaker
22. okt Videreføring av nedjustert TISK
 • Nedjustert TISK videreføres uforandret inntil ny regjering har tatt en
  beslutning i starten av november
 • Landets kommuner
21. okt Arbeidsgiveres ansvar og mulighetsrom overfor ansatte som ikke ønsker å la seg vaksinere
 • Arbeidsgivers ansvar og nødvendighetsvurdering
 • Når kan det være aktuelt for arbeidsgiver å pålegge uvaksinerte ansatte forsterkede tiltak
 • Landets kommuner
 • Statsforvaltere
 • Regionale helseforetak
13. okt Prioritering og bruk av selvtest - Brev til statsforvalter og kommuner
 • Helsedirektoratet sender ut flere selvtester til kommunene 
 • Siste planlagte utsendelse i 2021
 • Bruk av selvtester utenfor det kommunale testregimet
 • Landets kommuner
 • Statsforvaltere
1. okt Informasjon om åpning av grenseoverganger og testtilbud ved innreise til Norge.
 • Alle grenseoverganger åpnes samtidig ved midnatt natt til 6.10.21
 • Reisende med testplikt skal som hovedregel fortsatt teste seg ved grenseovergangsstedet
 • Men, er det ikke teststasjon eller teststasjonen på grensen ikke er åpen, kan man teste seg innen 24 timer på offentlig teststasjon.
 • Test på grenseovergangsstedet finansieres via tilskuddsordningen, testing på legevakt /offentlig teststasjon i kommunen finansieres som TISK-arbeid.
 • Landets statsforvaltere

September 2021

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet i september 2021
Dato Tittel Innhold Mottaker
17. sept Brev til landets kommuner om nedjustert TISK
 • Informasjon om nedjustert TISK
 • Landets kommuner
10. sept Brev til landets kommuner om at Helsedirektoratet sender ut antigen selvtester i uke 37
 • Alle kommuner kan forvente å få levert selvtester i løpet av uke 37
 • Følg veiledning for når testene bør og ikke bør brukes
 • Det er en forutsetning at papirversjon av brukerveiledningen fra Noklus følger
  med i utlevering av utstyret
 • Landets kommuner
8. sept Vedtak om unntak fra gjeldende regelverk for medisinsk utstyr for hurtigtester benyttet til massetesting
 • Vedtak om unntak fra gjeldende regelverk for medisinsk utstyr for aidian hurtigtest
 • Landets kommuner
 • Helse Sør-Øst

August 2021

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet i august 2021
Dato Tittel Innhold Mottaker
27. aug Beslutning om videre drift av teststasjoner på grenseoverganger
 • Testtilbud for innreise ut året, kommunene bes om å opprettholde teststasjoner ved grenseoverganger
 • Utvalgte kommuner
27. aug Råd til kommuner med presset kapasitet til håndtering av utbrudd – Justering av TISK
 • Råd om prioritering ved kapasitetsproblemer
 • Landets kommuner
10. aug Brev til landets kommuner om at Helsedirektoratet nå sender ut antigen hurtigtester til alle kommuner
 • Det sendes antigen hurtigtester til kommunene
 • Antigen hurtigtest er anbefalt metode når test erstatter smittekarantene for barn og unge
 • Fremre nese er da anbefalt prøvetakingssted
 • Landets kommuner
9. aug Brev til landets kommuner om testing av barn og ungdom under 18 år, samt personer over 18 år i utdanningsinstitusjoner, som grunnlag for unntak fra smittekarantene
 • Informasjon om hvordan barn og ungdom kan testes i stedet for å være i smittekarantene
 • 20. aug 2021: Små korrigeringer gjort på brevets side 3
 • Statsforvalterne
 • Landets kommuner

Juli 2021

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet i juli 2021
Dato Tittel Innhold Mottaker
17. juli Videre håndtering av utbrudd med covid-19 og beredskapsnivå i kommunene i takt med økende vaksinasjonsdekning
 • Informasjon om behov for å opprettholde nødvendig beredskap og test- og
  smittesporingskapasitet i tiden fremover.
 • Statsforvalterne
 • Landets kommuner
9. juli Informasjon til statsforvaltere om testing, koronasertifikat og innreise
 • Informasjon om innreiseregler, testing og bruk av koronasertifikat ved reiser
 • Statsforvalterne 

Juni 2021

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet i juni 2021
Dato Tittel Innhold Mottaker
30. juni Oppfyllelse av journalplikt journalplikten ved teststasjoner på grensen
 • Informasjon om forenklet flyt for registrering av personer og journalføring for teststasjoner på grensen.
 • Kommuner med teststasjoner ved grenseoverganger
25. juni Helsedirektoratet avslutter oppfølgingen av smittevernutstyr i kommuner
 • Informerer om endringer av Helsedirektoratets oppfølging av
  smittevernutstyr i kommunene i forbindelse med covid-19
 • Kommunene
 • Statsforvalterne
21. juni Brev til kommunene om testing for koronasertifikat
 • Informasjon om ordning der private testtilbydere kan tilby gratis test til personer
  som trenger negativ test for å få grønt koronasertifikat til innenlands bruk
 • Kommunene
 • Statsforvalterne
17. juni Svar på henvendelse om avklaring av smitteverntiltak for helsepersonell fra "gule områder" (land uten karanteneplikt)
 • Avklaringer om risiko for medbrakt smitte fra helsepersonell fra "gule områder" 
 • Helse Nord RHF
 • Kommunene
 • Statsforvalterne
16. juni Vaksinering mot SARS-CoV-2 av personer som ikke selv kan samtykke til vaksineringen
 • Vurdering av ulempen ved kortvarig tvang for å sette vaksine opp
  mot de fordelene vaksine kan gi pasienten/brukeren. 
 • Alle landets kommuner
 • Statens helsetilsyn
 • Helse- og omsorgsdepartementet 
15. juni  Målretting av tiltak og nye tiltak til personer med funksjonsnedsettelser i forbindelse med covid-19 epidemien
 • Viser blant annet til aktuelle anbefalinger om å opprettholde eller oppskalere aktivitet og tjenestetilbud, tiltak mot sosial isolasjon, tilrettelagt informasjon og tilrettelegging for besøk.
 • Statsforvaltere
8. juni Barn i smittekarantene med delt bosted
 • Informasjon om covid-19-forskriftens bestemmelser om karantene og isolasjon, sett opp mot barnelovens regler om bosted, rett til samvær og hensynet til barnets beste.
 • Statsforvaltere

7.

juni

Midlertidig unntak fra krav om kundesignatur i forbindelse med covid-19
 • Unntak fra krav om kundesignatur videreføres frem til 30. september 2021 med mulighet for forlengelse etter ny vurdering. 
 • Helfo
 • Apotekforeningen
 • Apotekforeningen BNU
7. juni Endring av rapporterings-hyppighet fra 5. juni 2021 – innlagte på sykehus med covid-19
 • Rapportering reduseres til fem dager per uke (hverdager)
 • Helse Vest RHF
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Nord RHF
 • Helse Sør-Øst RHF

Mai 2021

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet i mai 2021
Dato Tittel Innhold Mottaker
12. mai Smittevernråd på karantenehotell
 • Oversikt over råd om smitteverntiltak på karantenested der mange bor sammen, som f.eks. karantenehotell
 • Statsforvaltere
 • Kommuner med ansvar for karantenehotell
3. mai Økt smitte- og sykdomsrisiko i deler av innvandrerbefolkningen – behov for prioritert innsats
 • Felles brev fra Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Anbefalinger for å redusere smittetrykket i kommuner med høye andeler innvandrere
 • Utvalgte kommuner

 

April 2021

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet i april 2021
Dato Tittel Innhold Mottaker
2. april Rutine for isolering av personer som får påvist SARS-CoV-2 i forbindelse med ankomst til Norge
 • Helsedirektoratet har med hjemmel i lov om vern mot smittsomme sykdommer § 7-10 annet ledd laget rutine for isolering av personer som får påvist SARS-CoV-2 i forbindelse med ankomst til Norge.
 • Statsforvaltere
 • Alle landets kommuner

Mars 2021

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet i mars 2021
Dato Tittel Innhold Mottaker
26. mars COVID-19 - Svar på henvendelse vedrørende psykisk utviklingshemmede, vaksinering og
samtykke
 • Informasjon om vaksinering mot SARS-CoV-2 av personer som
  ikke selv kan samtykke til vaksineringen.
 • Oslo Universitetssykehus HF
25. mars Om utstedelse av studentlisens til helsefaglige studenter, elever og lærlinger
 • Helsedirektoratet ber utdanningsinstitusjonene om å melde inn studentgruppene som oppfyller vilkår for studentlisens via innmeldingsløsningen.
 • Landets
  Utdanningsinstitusjoner 
 • Fylkeskommuner
23. mars Helsedirektoratets brev om vaksinering mot SARS-CoV-2 av personer som ikke selv kan
samtykke til vaksineringen - Enkelte utfyllende kommentarer
 • Helsedirektoratet har mottatt flere henvendelser angående vaksinering av personer
  uten samtykkekompetanse, derfor kommer det nå enkelte utdypende kommentarer.
 • States helsetilsyn
 • Helse- og omsorgsdepartementet
12. mars Kommunens tilsyn med smittevernregler
 • Helsedirektoratet oppfordrer kommunene til å føre tilsyn med smittevernreglene der det er risiko for brudd på reglene.
 • Alle landets kommuner
11. mars Til kommuner med teststasjon ved grenseoverganger
 • Informasjon til kommuner med teststasjon ved grenseoverganger.
 • Statsforvaltere
5. mars Utredning av muligheten til å begrense mobilitet av pasienter mellom utbruddskommuner definert i forskrift og andre kommuner. Mulighet i smittevernloven § 4-1
 • Informasjon om mobilitet inn og ut av utbruddsområder
 • Helse Vest RHF
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Nord RHF
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Statsforvalterne
 • Kopi: RHF fagdirektører

Februar 2021

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet i februar 2021
Dato Tittel Innhold Mottaker
19. feb. Forsyning av smittevernutstyr i forbindelse med covid-19 til kommuner i 2021 og 2022
 • Informasjon om blant annet forsyningssituasjonen til Norge og bestilling av smittevernutstyr inn i 2022.
 • Alle landets kommuner
10 feb. Helsedirektoratets dialog med bruker- og pårørendeorganisasjoner om koronasituasjonen
 • Nyhetsbrev med tilbakemeldinger fra koronadialogmøtene. 
 • Alle landets kommuner
5. feb Endring av Helsedirektoratet og FHI sine anbefalinger og smittevernråd om besøk i sykehjem etter at beboerne er vaksinert
 • De som er vaksinert mot covid-19 vil ha redusert risiko for å utvikle sykdom
 • Helsedirektoratet og FHI har derfor endret flere av rådene for besøk i sykehjem
 • Alle landets kommuner
 • Statsforvaltere

Januar 2021

Tabell: Brev sendt fra Helsedirektoratet i januar 2021
Dato Tittel Innhold Mottaker
29. jan Vedrørende tiltak i forbindelse med utbrudd av engelsk variant av SARS-CoV-2
 • I brev til landets kommuner 24. januar ble det gitt råd om hvordan helseforetakene skal forholde seg til pasienter, helsepersonell og pårørende som kommer fra Nordre Follo mv. 
 • Særskilte råd for Nordre Follo kan nå oppheves
 • Oversikt over gjeldende råd til helsetjenesten
 • Helse Sør-Øst RHF
27. jan Helsehjelp ved covid-19 til personer uten lovlig opphold i landet
 • Brev til landets helseforetak der Helsedirektoratet presisere at personer uten lovlig opphold bør få gratis koronatest og behandling ved Covid-19.
 • Alle landets helseforetak
27. jan Helsehjelp ved covid-19 til personer uten lovlig opphold i landet
 • Brev til landets kommuner der Helsedirektoratet presisere at personer uten lovlig opphold bør få gratis koronatest og behandling ved Covid-19.
 • Alle landets kommuner
24. jan Sammenstilling av lokale vedtak i kommunene for å beskytte innbyggerne mot smitte fra britisk virusmutasjon
 • E-post til landets statsforvaltere om å sammenstille informasjon om lokale vedtak fattet i kommunene med formål om å beskytte innbyggerne mot den britiske virusmutasjonen.
 • Alle landets statsforvaltere
24. jan

Vedrørende tiltak i forbindelse med engelsk variant av SARS-CoV-2

 • Informasjon til landets kommuner om den engelske virusmutasjonen.
 • Alle landets kommuner
18. jan Kommunenes ansvar for transport til og fra vaksinasjonssted
 • Informasjon til kommunene om kommunenes ansvar for transport til og fra vaksinasjonssted.
 • Alle landets kommuner
18. jan Vaksinering mot SARS-CoV-2 av personer som ikke selv kan samtykke til vaksineringen
 • Helsedirektoratet redegjør for hvilke regler som gjelder for vaksinering av ikke samtykkekompetente personer, herunder ikke samtykkekompetente personer som motsetter seg vaksinering.
 • Statsforvalterne
 • Alle landets kommuner
14. jan Statsforvalterne og kommunene bes følge opp at alle arbeidsreisende til vinterfisket har testet seg innen 24 timer etter ankomst til Norge
 • Helsedirektoratet ber statsforvalteren å kontakte berørte kommuner for raskt å få implementert de nye reglene om testing etter ankomst til Norge
 • Statsforvalterne i Troms og Finnmark og i Nordland
13. jan Brev til landets kommuner og statsforvaltere - Informasjon til statsforvaltere, kommuner og kommuneleger om informasjonsflyten ved innføring av nye tiltak mot covid-19
 • Informasjon om nye tiltak for å bedre informasjonsflyten til kommunene
 • Alle landets kommuner
11. jan Brev til landets kommuner - Barn og unge på karantenehotell bør få tilrettelegging for lek og aktivitet
 • Kommunene bes informere karantenehotellene om tilrettelegging for barn og unge
 • Alle landets kommuner
7. jan Brev til landets kommuner om testing av innreisende til Norge
 • Informasjon om testing av innreisende til landets kommuner
 • Alle landets kommuner
4. jan Liste over mulige tiltak for kommuner med bemanningsutfordringer
 • Informasjon om lokale, regionale og nasjonale ressurser ved bemanningsutfordringer i kommunene.
 • Fylkesmenn
1. jan Informasjon om økning i antall analyser av SARS-CoV-2 prøver ved laboratorier
 • Informasjon om at laboratoriene må forberede seg på å motta et økende antall prøver for analyse.
 • Regionale helseforetak
 • Private laboratorier

Gå til arkiv

Først publisert: 01.01.2021 Sist faglig oppdatert: 22.06.2022 Se tidligere versjoner