Attester/skjemaer for ny og gammel spesialistutdanning - urologi

Disse attestene/skjemaene trenger du underveis i utdanningen din, og de må være ferdig utfylt når du skal søke om spesialistgodkjenning.

Ny spesialistutdanning

Gammel ordning

Først publisert: 30.03.2020