Anbefalte læringsaktiviteter

Kurs

  • Transurethral kirurgi
  • Urologisk onkologi 1: Utredning og behandling av prostatakreft
  • Urologisk onkologi 2: Utredning og behandling av alle andre urologiske kreftsykdommer
  • Urologisk traumatologi: Diagnostikk og behandling av skader i urinveiene
  • Stensykdommer: Utredning og behandling av nyrestein
  • Infeksjonssykdommer i urologien: Utredning og behandling av infeksjonssykdommer
  • Urodynamikk og nevrourologi: Utredning og behandling av vannlatningsforstyrrelser 

Prosedyrer

(Antall oppgitte prosedyrer er et minimumsantall)

Prosedyre Utført Deltatt/assistert
Innleggelse av JJ-stent 30  
Eksplorasjon av scrotum 10  
Nyreinngrep (nefrektomi eller nyrereseksjon)   10 (hvorav minst 5 åpne)
Ureterorenoskopi (URS) 40 5 (fleksibel URS)
Nefroureterektomi   3
Transurethral reseksjon av prostata (TURP) 70  
Transurethral reseksjon blære (TURB) 70  
Radikal cystektomi   5
Radikal prostatektomi   10
Radikal orkiektomi 5  
Perkutan nefrolitotripsi (PCNL)   5
Inngrep på ureter   5 (laparoskopisk eller åpen)
ESWL 25  
Urodynamisk undersøkelse 20 tolket, 5 utført  
Intern urethrotomi 10  
Cystolithotripsi 5  
Cystotomi (ved transvesikal prostatektomi eller åpen cystolitotripsi) 5  
Skrotalinngrep 10 hydrocele,
5 spermatocele,
5 orkiektomi,
5 vasektomi
 
Fimoseoperasjoner 15 (hvorav minimum 10 circumcisjon)  
Operasjon for retentio testis 10  
Transrektal ultralyd av prostata 50  

Først publisert: 18.02.2019