Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Anbefalte læringsaktiviteter

Kurs

  • Transurethral kirurgi
  • Urologisk onkologi 1: Utredning og behandling av prostatakreft
  • Urologisk onkologi 2: Utredning og behandling av alle andre urologiske kreftsykdommer
  • Urologisk traumatologi: Diagnostikk og behandling av skader i urinveiene
  • Stensykdommer: Utredning og behandling av nyrestein
  • Infeksjonssykdommer i urologien: Utredning og behandling av infeksjonssykdommer
  • Urodynamikk og nevrourologi: Utredning og behandling av vannlatningsforstyrrelser 
  • Benigne tilstander i urologien og barneurologi (nytt kurs - planlagt oppstart høsten 2024)

Prosedyrer

I ny ordning er det oppnåelse av læringsmål som gjelder. Antall oppgitte prosedyrer på prosedyrelisten er et anbefalt minimumsantall for å oppnå kompetansen som læringsmålene krever. Noen LIS vil ha behov for å gjennomføre flere prosedyrer enn minimumsantallet, og noen færre. Det faktiske behovet for den enkelte LIS må vurderes underveis i utdanningsløpet av LIS, veileder og supervisører.

ProsedyreUtførtDeltatt/assistert
Innleggelse av JJ-stent30 
Eksplorasjon av scrotum10 
Nyreinngrep (nefrektomi eller nyrereseksjon) 10 (hvorav minst 5 åpne)
Ureterorenoskopi (URS)5015 (fleksibel URS)
Nefroureterektomi 3
Transurethral reseksjon av prostata (TURP)70 
Transurethral reseksjon blære (TURB)70 
Radikal cystektomi 5
Radikal prostatektomi 10
Orkiektomi (hvorav minst 5 radikale orkietomier)10 
Perkutan nefrolitotripsi (PCNL) 5
Inngrep på ureter 5 (laparoskopisk eller åpen)
ESWL 5
Urodynamisk undersøkelse20 tolket, 5 utført 
Intern urethrotomi10 
Cystolithotripsi5 
Cystotomi (ved transvesikal prostatektomi eller åpen cystolitotripsi)5 
Skrotalinngrep10 hydrocele,
5 spermatocele,
5 vasektomi
 
Fimoseoperasjoner15 (hvorav minimum 10 circumcisjon) 
Operasjon for retentio testis10 
Transrektal ultralyd av prostata50 

Først publisert: 31.08.2020 Siste faglige endring: 30.01.2023