Anbefalte læringsaktiviteter

Kurs

 • Grunnkurs i psykiatri I -IV

Emnekurs: Er ikke nasjonale kurs anbefalt av Helsedirektoratet, men nyttige kurs som kan bidra til å oppnå læringsmål

 • Alderspsykiatri    
 • Nevropsykiatri     
 • Gruppepsykoterapi    
 • Psykodynamisk psykoterapi    
 • Kognitiv terapi    
 • Rus og psykiatri    
 • Psykofarmakologi    
 • ECT    
 • Transkulturell psykiatri    
 • Lov om psykisk helsevern og vurdering av samtykkekompetanse    

Prosedyrer

(Antall oppgitte prosedyrer er et minimumsantall)

Prosedyre Antall LM
Psykoterapiveiledning
(Opparbeide basale ferdigheter i systematisk  psykoterapeutisk samtalebehandling og forståelse av den psykoterapeutiske prosessen og veiledningsprosessen gjennom systematisk, regelmessig veiledning av godkjent psykoterapiveileder)
105 timer
over 3 år
18, 19, 21
 • hvorav grunnleggende psykoterapiveiledning i fht alle typer pasienter fra/i ulike kliniske situasjoner/tjenesteområder
(70 timer)  
 • hvorav langvarig (min 6 mnd) behandlingsforløp. 
(1)  
 • hvorav psykoterapiveiledning innen valgfri anerkjent metode i henhold til metodespesifikke definerte læringsmål. 
(35 timer)  

Først publisert: 18.02.2019