Anbefalte læringsaktiviteter

Kurs

  • Kurs i strålefysikk del I og del II  
  • Kurs i strålebiologi og tumorbiologi   
  • Kurs i praktisk strålebehandling   
  • Kurs i medikamentell behandling del I og  del II   
  • Kurs i hematologi     
  • Kurs i palliasjon og smertebehandling  
  • Kurs i senvirkninger og rehabilitering   
  • Kurs (nettkurs) i sakkyndighetsarbeid
  • Kurs i etikk og kommunikasjon

Prosedyrer

(Antall oppgitte prosedyrer er et minimumsantall)

Prosedyre Antall
Onkologi, systemisk behandling:  
Gastrointestinal cancer, mammacancer, prostata- og annen urologisk cancer, lungecancer, lymfomer, malignt melanom, kreft med ukjent utgangspunkt  
Vurdere henvisningssøknader Minimum 5 for hver av tumorgruppene
Utvikle behandlingsplan/behandlingsløp Minimum 5 pasienter for hver av tumorgruppene 
Pasientpresentasjon i multidisiplinære teammøter Minimum 5 for hver av tumorgruppene
Øre-, nese-, hals kreft, testiscancer, tumores i sentral nerve system (CNS), nevroendokrine svulster, thyroidea cancer, sarkom  
Vurdere henvisningssøknader Minimum 2 for hver diagnose
Systembehandling  
Etablere intravenøs tilgang, oppkobling av pumpe og infusorsett og igangsetting av cellegift 10
Administrasjon av intrathekal cytostatika 3
   
Stråleterapi:  
Cancer prostatae  
Vurdere henvisningssøknader 5
Strålebehandling av cancer prostatae Minimum 20 totalt, hvorav 5 lokoregionale og 5 postoperative
Cancer mammae  
Vurdere henvisningssøknader 5
Strålebehandling av cancer mammae Minimum 20 totalt, derav 7 lokoregionale
Cancer pulmones  
Vurdere henvisningssøknader 5
Strålebehandling av av cancer pulmones 15, minimum 5 kurative 
Cancer recti  
Vurdere henvisningssøknader 5
Strålebehandling av cancer recti 10
Maligne lymfomer  
Vurdere henvisningssøknader 5
Strålebehandling av maligne lymfomer 10, derav 5 kurative
Tumor cerebri, primære CNS tumores  
Strålebehandling av tumor cerebri, primære CNS tumores Minimum 10 begrenset felt, derav 5 høydose
Øre-, nese-, halskreft  
Strålebehandling av øre-, nese-, halskreft Minimum 7, derav 5 lokoregional
Cancer cutis  
Strålebehandling av cancer cutis 5
Sarkomer  
Strålebehandling av sarkomer 5
Metastaser  
Strålebehandling av metastaser 20
Øyeblikkelig hjelp  
Strålebehandling ved øyeblikkelig hjelp 10

Først publisert: 31.08.2020 Sist faglig oppdatert: 31.08.2020