Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Anbefalte læringsaktiviteter

Kurs

  • Strålefysikk del I
  • Strålefysikk del II
  • Medikamentell kreftbehandling del I
  • Medikamentell kreftbehandling del II  
  • Strålebiologi
  • Tumorbiologi
  • Etikk og kommunikasjon med den alvorlig syke pasient
  • Palliasjon og smertebehandling  
  • Senvirkninger og rehabilitering
  • Praktisk strålebehandling  

Prosedyrer

I ny ordning er det oppnåelse av læringsmål som gjelder. Antall oppgitte prosedyrer på prosedyrelisten er et anbefalt minimumsantall for å oppnå kompetansen som læringsmålene krever. Noen LIS vil ha behov for å gjennomføre flere prosedyrer enn minimumsantallet, og noen færre. Det faktiske behovet for den enkelte LIS må vurderes underveis i utdanningsløpet av LIS, veileder og supervisører.

ProsedyreAntall
Onkologi, systemisk behandling: 
Gastrointestinal cancer, mammacancer, prostata- og annen urologisk cancer, lungecancer, lymfomer, malignt melanom, kreft med ukjent utgangspunkt 
Vurdere henvisningssøknaderMinimum 5 for hver av tumorgruppene
Utvikle behandlingsplan/behandlingsløpMinimum 5 pasienter for hver av tumorgruppene 
Pasientpresentasjon i multidisiplinære teammøterMinimum 5 for hver av tumorgruppene
Øre-, nese-, hals kreft, testiscancer, tumores i sentral nerve system (CNS), nevroendokrine svulster, thyroidea cancer, sarkom 
Vurdere henvisningssøknaderMinimum 2 for hver diagnose
Systembehandling 
Etablere intravenøs tilgang, oppkobling av pumpe og infusorsett og igangsetting av cellegift10
Administrasjon av intrathekal cytostatika3
  
Stråleterapi: 
Cancer prostatae 
Vurdere henvisningssøknader5
Strålebehandling av cancer prostataeMinimum 20 totalt, hvorav 5 lokoregionale og 5 postoperative
Cancer mammae 
Vurdere henvisningssøknader5
Strålebehandling av cancer mammaeMinimum 20 totalt, derav 7 lokoregionale
Cancer pulmones 
Vurdere henvisningssøknader5
Strålebehandling av av cancer pulmones15, minimum 5 kurative 
Cancer recti 
Vurdere henvisningssøknader5
Strålebehandling av cancer recti10
Maligne lymfomer 
Vurdere henvisningssøknader5
Strålebehandling av maligne lymfomer10, derav 5 kurative
Tumor cerebri, primære CNS tumores 
Strålebehandling av tumor cerebri, primære CNS tumoresMinimum 10 begrenset felt, derav 5 høydose
Øre-, nese-, halskreft 
Strålebehandling av øre-, nese-, halskreftMinimum 7, derav 5 lokoregional
Cancer cutis 
Strålebehandling av cancer cutis5
Sarkomer 
Strålebehandling av sarkomer5
Metastaser 
Strålebehandling av metastaser20
Øyeblikkelig hjelp 
Strålebehandling ved øyeblikkelig hjelp10

Først publisert: 31.08.2020 Siste faglige endring: 12.12.2023