Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Anbefalte læringsaktiviteter

Kurs

  • Nukleærmedisin 1 - Strålevern
  • Nukleærmedisin 2 - Strålefysikk
  • Nukleærmedisin 3 - Klinisk nukleærmedisin
  • Nukleærmedisin 4 - Organdiagnostikk og –terapi (E-læringskurs)
  • Nukleærmedisin 5 - Onkologisk diagnostikk og terapi (E-læringskurs)
  • Thoraxradiologi
  • Gastroenterologisk radiologi
  • Skjelettradiologi/ traumatologi
  • Nevroradiologi/ ØNH-radiologi

Prosedyrer

I ny ordning er det oppnåelse av læringsmål som gjelder. Antall oppgitte prosedyrer på prosedyrelisten er et anbefalt minimumsantall for å oppnå kompetansen som læringsmålene krever. Noen LIS vil ha behov for å gjennomføre flere prosedyrer enn minimumsantallet, og noen færre. Det faktiske behovet for den enkelte LIS må vurderes underveis i utdanningsløpet av LIS, veileder og supervisører.

Prosedyre Utføre/granske selvstendig
Skjelettscintigrafi 400
Myokardscintigrafi 100
Lungescintigrafi 50
Thyreoideascintigrafi 150
Parathyreoideadiagnostikk 50
Gastrointestinal scintigrafi 50
Nyrescintigrafi 100
Sentinel node scintigrafi 100
Dopamintransporterscintigrafi 50
Scintigrafi i sentralnervesystem 50
Granskning av PET-undersøkelser 800
Radiojodbehandling for benigne thyreoideasydommer 20
Radiojodbehandling for maligne thyreoideasydommer 20
Radionuklidbehandlinger av skjelettmetastaser  20
Undersøkelser hos barn 150

Først publisert: 31.08.2020 Sist faglig oppdatert: 31.08.2020