Anbefalte læringsaktiviteter

Kurs

  • Kurs i hemoterapi
  • Kurs i transplantasjonsimmunologi
  • Kurs i immunhematologi/erytrocytt- og trombocyttimmunologi
  • Metodekurs for laboratoriespesialiteter

Først publisert: 18.02.2019