Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Anbefalte læringsaktiviteter

Kurs

  • Krigskirurgikurs
  • DSTC  (Definitive Surgical Trauma Care)
  • Avansert laparoskopikurs
  • Akuttkirurgi for viderekomne, med praktiske øvelser på dyremodell (bygger på basalkurs i akuttkirurgi som må være gjennomført)
  • Brokkirurgi
  • Anoproktologi
  • Kurs i elektiv generell kirurgi fra andre kirurgiske fag (urologi, karkirurgi, bryst- og endokrinkirurgi, barnekirurgi, thoraxkirurgi, plastikkirurgi) 
  • Praktisk kurs i gastrointestinal kirurgi (eller tilsvarende kurs)

Prosedyrer

I ny ordning er det oppnåelse av læringsmål som gjelder. Antall oppgitte prosedyrer på prosedyrelisten er et anbefalt minimumsantall for å oppnå kompetansen som læringsmålene krever. Noen LIS vil ha behov for å gjennomføre flere prosedyrer enn minimumsantallet, og noen færre. Det faktiske behovet for den enkelte LIS må vurderes underveis i utdanningsløpet av LIS, veileder og supervisører.

Nr.ProsedyreAssistentHoved-operatørDeltagelse under reoperasjon eller operasjon for komplikasjoner (minimum ha assistert på disse)
1Operasjon for lyskebrokk (Det forventes å selvstendig mestre både åpen og miniinvasiv teknikk. Operasjon for innklemt brokk kan inngå under inngrep for komplikasjoner)3305
2Appendektomier340 
3Tarmreseksjoner totalt730Totalt 7 inngrep for komplikasjoner etter bukinngrep, hvorav minimum 2 prosedyrer for anastomoselekkasje
 Hvorav minimum antall utført for:   
3.1Tarmobstruksjon10  
3.2Elektiv tarmkirurgi10  
4Anleggelse av stomi fra tykk og tynntarm (skal kunne utføre begge selvstendig)310 
5Cholecystektomier330 
6Inngrep på ventrikkel eller duodenum (hvorav minimum 2 for perforert ulcus. Inntil 3 prosedyrer kan utføres på dyremodell/kadaver)251
7Barnebrokk310 
8Enkle bukveggsbrokk (f.eks navlebrokk)25 
9Kirurgiske tilganger   
9.1Laparotomier320 
9.2Laparoskopier320 
9.3Thorakotomier25 
10Ano/rektoskopi320 
11Hemorroider   
11.1Strikkligatur320 
11.2Kirurgisk behandling (HAL-RAR, Milligan etc)215 
12Perianal abscess210 
13Operasjoner for infeksjon i hud og underhud   
13.1Revisjon av operasjonssår25 
13.2Abscessdrenasje210 
13.3Vakuumassistert sårbehandling25 
14Operasjoner for brannskader   
14.1Primær sårrevisjon25 
14.2Fasciotomi (kan utføres for losjesyndrom av annen årsak)22 
15Behandling av serom etter kirurgisk behandling (bryst, lyske etc)13 
16Innlegging av intercostalt thoraxdren210 
17Frilegging av arterie (f.eks lyske, knehase eller håndledd. Temporalisbiopsi kan ikke telles med)310 
18Eksplorasjon av scrotum310 
19Anleggelse av ureterstent (JJ-stent) 310 
20Cystoskopi med evakuering av koagler, vevsspon, stein eller fremmedlegemer fra blære25 
21Damage control kirurgi for akutt bukskade (kan utføres på dyremodell)3  
 Totalt6836813
 Legen skal for følgende inngrep ha utført angitt totalt antall fra hver bolk som hovedoperatør. Der det er angitt et antall under assistanse skal legen minimum ha deltatt under det oppgitte antallet prosedyrer av denne typen som assistent (eller observatør under bolk 2). Dette for å gi god kunnskap om prosedyren, uten at det i spesialiteten generell kirurgi forventes at legen skal kunne utføre alle disse prosedyrene selvstendig.   
     
22Bolk 1AssistentHoved-operatør 
22.1Større bukveggsbrokk3  
22.2Større hudtransplantasjoner2  
22.3Operasjoner for benigne tumores i mamma2  
22.4Operasjoner på lyskearterie med anastomose/bypass3  
22.5Operasjon for maligne tumores i testikkel   
22.6Operasjon for retentio testis2  
22.7Høsting av vene til bypass   
22.8Frakturbehandling med ekstern fiksasjon   
22.9Større amputasjoner3  
22.10Perianale fistler2  
22.11Operasjon for pilonidalsykdom   
 Totalt 30 
     
23Bolk 2Assistent/ observasjonHoved-operatør 
23.1Gastroskopier5  
23.2Coloskopier5  
23.3Bronkoskopier   
23.4Thorakoskopier2  
23.5Transurethrale reseksjoner2  
23.6Cystoskopier5  
23.7Ablasjonsbehandling av varicer   
23.8Vaskulær tilgang (for f.eks perifer kanylering, ECMO, stentgraft, TAVI)5  
23.9Endovaskulære prosedyrer (stentgraft, PTA, embolisering)3  
 Totalt 30 
     
24Bolk 3AssistentHoved-operatør 
24.1Inngrep på ventrikkel/duodenum5  
24.2Inngrep på pancreas   
24.3Inngrep på øsofagus   
24.4Inngrep på lever   
24.5ERCP2  
24.6Inngrep på milt (kan utføres på kadaver/dyremodell)2  
24.7Åpne inngrep på abdominalaorta2  
24.8Inngrep på carotis   
24.1Inngrep på maligne tumores i mamma inkl. sentinel node biopsi/aksillær lymfeknutedisseksjon   
24.10Inngrep på thyreoidea/parathyroidea   
24.11Inngrep på nyre/øvre urinveier/blære (ikke transurethral)2  
24.12Radikal prostatektomi   
24.13Inngrep på lunge2  
24.14Inngrep på hjerte eller store kar i thorax (kan utføres på kadaver/dyremodell)2  
24.15Inngrep på rectum   
24.16Større ortopediske inngrep   
24.17Større gynekologiske inngrep   
24.18Større inngrep innen nevrokirurgi, ØNH eller plastikk kirurgi   
 Totalt 40 
     
 LIS skal utføre et totalt antall mindre kirurgiske inngrep som hovedoperatør. Av disse skal det være utført prosedyrer fra minst én inngrepstype i hver av gruppene   
25Mindre kirurgiske inngrep Hoved-operatør 
25.1Sårrevisjoner av kroniske sår   
25.2Kirurgisk behandling av inngrodd tånegl   
25.3Reseksjon av lesjon i hud/underhud (lipom, retensjonscyste etc)   
25.4Enkel bruddbehandling m gips, evt. lukket reposisjon   
25.5Sårbehandling ved akutte sårskader   
25.6Mindre amputasjoner (tær)   
25.7Operasjon for carpal tunnel syndrom   
25.8Behandling av hydrocele   
25.9Vasektomier   
25.10Inngrep for fimose   
25.11Lokalekstirpasjon av varicer   
25.12Innlegging av tunnelert venekateter (CVK, dialysekateter etc)   
25.13Temporalisbiopsi   
25.14Ultralydveiledet biopsi (f.eks. hals, bryst)   
 Totalt 80 

Først publisert: 31.08.2020 Siste faglige endring: 12.10.2022