Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Anbefalte læringsaktiviteter

Kurs

  • Krigskirurgikurs
  • DSTC  (Definitive Surgical Trauma Care)
  • Avansert laparoskopikurs
  • Akuttkirurgi for viderekomne, med praktiske øvelser på dyremodell (bygger på basalkurs i akuttkirurgi som må være gjennomført)
  • Brokkirurgi
  • Anoproctologi
  • Kurs i elektiv generell kirurgi fra andre kirurgiske fag (urologi, karkirurgi, bryst- og endokrinkirurgi, barnekirurgi, thoraxkirurgi, plastikkirurgi) 
  • Praktisk kurs i gastrointestinal kirurgi (eller tilsvarende kurs)

Prosedyrer

I ny ordning er det oppnåelse av læringsmål som gjelder. Antall oppgitte prosedyrer på prosedyrelisten er et anbefalt minimumsantall for å oppnå kompetansen som læringsmålene krever. Noen LIS vil ha behov for å gjennomføre flere prosedyrer enn minimumsantallet, og noen færre. Det faktiske behovet for den enkelte LIS må vurderes underveis i utdanningsløpet av LIS, veileder og supervisører.

Nr. Prosedyre Assistent Hoved-operatør Deltagelse under reoperasjon eller operasjon for komplikasjoner (minimum ha assistert på disse)
1 Operasjon for lyskebrokk (Det forventes å selvstendig mestre både åpen og miniinvasiv teknikk. Operasjon for innklemt brokk kan inngå under inngrep for komplikasjoner) 3 30 5
2 Appendektomier 3 40  
3 Tarmreseksjoner totalt 7 30 Totalt 7 inngrep for komplikasjoner etter bukinngrep, hvorav minimum 2 prosedyrer for anastomoselekkasje
  Hvorav minimum antall utført for:      
3.1 Tarmobstruksjon 10    
3.2 Elektiv tarmkirurgi 10    
4 Anleggelse av stomi fra tykk og tynntarm (skal kunne utføre begge selvstendig) 3 10  
5 Cholecystektomier 3 30  
6 Inngrep på ventrikkel eller duodenum (hvorav minimum 2 for perforert ulcus. Inntil 3 prosedyrer kan utføres på dyremodell/kadaver) 2 5 1
7 Barnebrokk 3 10  
8 Enkle bukveggsbrokk (f.eks navlebrokk) 2 5  
9 Kirurgiske tilganger      
9.1 Laparotomier 3 20  
9.2 Laparoskopier 3 20  
9.3 Thorakotomier 2 5  
10 Ano/rektoskopi 3 20  
11 Hemorroider      
11.1 Strikkligatur 3 20  
11.2 Kirurgisk behandling (HAL-RAR, Milligan etc) 2 15  
12 Perianal abscess 2 10  
13 Operasjoner for infeksjon i hud og underhud      
13.1 Revisjon av operasjonssår 2 5  
13.2 Abscessdrenasje 2 10  
13.3 Vakuumassistert sårbehandling 2 5  
14 Operasjoner for brannskader      
14.1 Primær sårrevisjon 2 5  
14.2 Fasciotomi (kan utføres for losjesyndrom av annen årsak) 2 2  
15 Behandling av serom etter kirurgisk behandling (bryst, lyske etc) 1 3  
16 Innlegging av intercostalt thoraxdren 2 10  
17 Frilegging av arterie (f.eks lyske, knehase eller håndledd. Temporalisbiopsi kan ikke telles med) 3 10  
18 Eksplorasjon av scrotum 3 10  
19 Anleggelse av ureterstent (JJ-stent)  3 10  
20 Cystoskopi med evakuering av koagler, vevsspon, stein eller fremmedlegemer fra blære 2 5  
21 Damage control kirurgi for akutt bukskade (kan utføres på dyremodell) 3    
  Totalt 68 368 13
  Legen skal for følgende inngrep ha utført angitt totalt antall fra hver bolk som hovedoperatør. Der det er angitt et antall under assistanse skal legen minimum ha deltatt under det oppgitte antallet prosedyrer av denne typen som assistent (eller observatør under bolk 2). Dette for å gi god kunnskap om prosedyren, uten at det i spesialiteten generell kirurgi forventes at legen skal kunne utføre alle disse prosedyrene selvstendig.      
         
22 Bolk 1 Assistent Hoved-operatør  
22.1 Større bukveggsbrokk 3    
22.2 Større hudtransplantasjoner 2    
22.3 Operasjoner for benigne tumores i mamma 2    
22.4 Operasjoner på lyskearterie med anastomose/bypass 3    
22.5 Operasjon for maligne tumores i testikkel      
22.6 Operasjon for retentio testis 2    
22.7 Høsting av vene til bypass      
22.8 Frakturbehandling med ekstern fiksasjon      
22.9 Større amputasjoner 3    
22.10 Perianale fistler 2    
22.11 Operasjon for pilonidalsykdom      
  Totalt   30  
         
23 Bolk 2 Assistent/ observasjon Hoved-operatør  
23.1 Gastroskopier 5    
23.2 Coloskopier 5    
23.3 Bronkoskopier      
23.4 Thorakoskopier 2    
23.5 Transurethrale reseksjoner 2    
23.6 Cystoskopier 5    
23.7 Ablasjonsbehandling av varicer      
23.8 Vaskulær tilgang (for f.eks perifer kanylering, ECMO, stentgraft, TAVI) 5    
23.9 Endovaskulære prosedyrer (stentgraft, PTA, embolisering) 3    
  Totalt   30  
         
24 Bolk 3 Assistent Hoved-operatør  
24.1 Inngrep på ventrikkel/duodenum 5    
24.2 Inngrep på pancreas      
24.3 Inngrep på øsofagus      
24.4 Inngrep på lever      
24.5 ERCP 2    
24.6 Inngrep på milt (kan utføres på kadaver/dyremodell) 2    
24.7 Åpne inngrep på abdominalaorta 2    
24.8 Inngrep på carotis      
24.1 Inngrep på maligne tumores i mamma inkl. sentinel node biopsi/aksillær lymfeknutedisseksjon      
24.10 Inngrep på thyreoidea/parathyroidea      
24.11 Inngrep på nyre/øvre urinveier/blære (ikke transurethral) 2    
24.12 Radikal prostatektomi      
24.13 Inngrep på lunge 2    
24.14 Inngrep på hjerte eller store kar i thorax (kan utføres på kadaver/dyremodell) 2    
24.15 Inngrep på rectum      
24.16 Større ortopediske inngrep      
24.17 Større gynekologiske inngrep      
24.18 Større inngrep innen nevrokirurgi, ØNH eller plastikk kirurgi      
  Totalt   40  
         
  LIS skal utføre et totalt antall mindre kirurgiske inngrep som hovedoperatør. Av disse skal det være utført prosedyrer fra minst én inngrepstype i hver av gruppene      
25 Mindre kirurgiske inngrep   Hoved-operatør  
25.1 Sårrevisjoner av kroniske sår      
25.2 Kirurgisk behandling av inngrodd tånegl      
25.3 Reseksjon av lesjon i hud/underhud (lipom, retensjonscyste etc)      
25.4 Enkel bruddbehandling m gips, evt. lukket reposisjon      
25.5 Sårbehandling ved akutte sårskader      
25.6 Mindre amputasjoner (tær)      
25.7 Operasjon for carpal tunnel syndrom      
25.8 Behandling av hydrocele      
25.9 Vasektomier      
25.10 Inngrep for fimose      
25.11 Lokalekstirpasjon av varicer      
25.12 Innlegging av tunnelert venekateter (CVK, dialysekateter etc)      
25.13 Temporalisbiopsi      
25.14 Ultralydveiledet biopsi (f.eks. hals, bryst)      
  Totalt   80  

Først publisert: 31.08.2020 Sist faglig oppdatert: 12.10.2022