Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3. Regler for klager på tvungen observasjon, etablering, opprettholdelse og opphør av tvungent psykisk helsevern og overføring, jf. phvl. § 6-4

Det er gitt særskilte regler for behandling av klager på vedtak om tvungen observasjon, etablering, opprettholdelse eller opphør av tvungent psykisk helsevern, samt overføring, jf. psykisk helsevernloven § 6-4 og forskriften kapittel 7 del II, som supplerer psykisk helsevernlovens generelle regler for klagebehandling og forvaltningsloven. Reglene gir pasienten en sterkere partsstilling enn hva som følger av forvaltningsloven. I denne typen saker er det krav om at det avholdes et møte der det opptas forklaringer og gis muntlige redegjørelser.

3.1 Bør kontrollkommisjonen legge til rette for minnelige løsninger?

3.2 Fri rettshjelp og informasjon om adgangen til rettslig overprøving

3.3 Utsatt iverksetting av vedtak om opphør av tvungen observasjon og tvungent vern

3.4 Kontrollkommisjonens prøving

3.5 Klagesaksmøtet - hyppighet, deltakere og gjennomføring

3.6 Supplerende regler om sakens opplysning

3.7 Begrensninger i klageadgangen

Sist faglig oppdatert: 19. desember 2016