Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

11.6. Fri rettshjelp og informasjon om adgangen til rettslig overprøving

Fri rettshjelp

I saker som behandles etter psykisk helsevernloven § 6-4 har pasienten krav på fri rettshjelp i kontrollkommisjonen, jf. rettshjelploven § 17, og kontrollkommisjonen skal av eget tiltak oppnevne advokat for pasienten, jf. rettshjelploven § 21. Ved oppnevningen skal pasientens ønske være avgjørende.

Fri rettshjelp i slike saker omfatter utgifter til advokatens salær, samt sideutgifter som for eksempel tolk, jf. rettshjelploven § 22 første ledd og rundskriv om fri rettshjelp SRF- 1/2017.

Nærmeste pårørende som klager til kontrollkommisjonen, har ikke krav på fri rettshjelp. Dekning av advokatutgifter kan eventuelt behovsprøves etter de generelle reglene i rettshjelploven.

Informasjon om adgangen til rettslig prøving

Dersom pasienten ikke får medhold i kontrollkommisjonen, skal pasienten i avslagsvedtaket informeres om adgangen til å få vedtaket overprøvd av domstolene, jf. psykisk helsevernloven § 7-1. Dersom pasienten ikke er representert av advokat, må kontrollkommisjonen forsikre seg om at pasienten blir informert om adgangen til rettslig overprøving og om sin rett til fri rettshjelp i den forbindelse.

Siste faglige endring: 23. november 2016