Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10. Behandling av metastaserende sykdom / livsforlengende og palliativ behandling

Fjernmetastaser diagnostiseres ofte ved billeddiagnostikk alene, for eksempel etter påvist stigende thyroglobulin. Noen ganger bør en metastase verifiseres ved cytologisk eller histologisk biopsi, fordi differensierte tumores ikke helt sjelden dedifferensierer og dermed endrer sykdomsforløpet. Disse pasientene kan ha behov for flere ulike behandlingsformer samtidig og/eller over tid.

I et årelangt sykdomsforløp med fjernmetastaser kan det også opptre annen primærcancer, evt. stråleindusert cancer.

10.1. Kirurgi

10.2. Radiojodterapi ved fjernmetastaser

10.3. Radionuklidbehandling ved medullær thyroideacancer

10.4. Ekstern strålebehandling

10.5. Medikamentell kreftbehandling

10.6. Annen behandling av metastaser

Siste faglige endring: 30. juni 2017