Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10.6. Annen behandling av metastaser

Bisfosfonater bør vurderes hos pasienter med skjelettmetastaser.

Ved skjelettmetastaser kan instilliasjon av sement vurderes, denne foretas oftest av intervensjonsradiolog.

Radiofrekvensablasjon kan være aktuelt ved bløtvevsmetastaser.

Sist faglig oppdatert: 30. juni 2017